ประมงผิดกฎหมาย

อวนลาก-รุน"โผล่ลอบหาปลาทะเลตรังอีก แฉผู้นำท้องถิ่นตัวการ-จี้แก้ทำประมงผิดกฎหมาย

    ตรัง - นายอดุลย์ จิวตั้น คณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง เปิดเผยว่า หลังจากชมรมประมงพื้นบ้าน 4 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ จ.ตรัง ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ทําธุรกิจประมงเลิกใช้เครื่องมือทําการประมงที่ผิดกฎหมาย อาทิ อวนลาก และอวนรุน ปรากฏว่าประสบความสําเร็จ แนวชายฝั่งทะเลตรังตลอด 119 กิโลเมตร ปลอดจากเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทําให้ทะเลมีความสมบูรณ์ และสัตว์นํ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์นํ้าได้มาก และมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ล่าสุดพบว่ามีการลักลอบหันมาใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายอีก โดยเฉพาะในอ.กันตัง พบมากที่สุด

    คณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง กล่าวต่อว่า ทั้งที่ทางประมงจังหวัด ตํารวจ และชมรมประมงพื้นบ้าน ร่วมกันตรวจตราป้องกันและปราบปรามการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อจับกุมผู้กระทําผิดพร้อมยึดอุปกรณ์ แต่สุดท้ายเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกยึด ส่งผลให้ผู้กระทําความผิดนําอุปกรณ์มาใช้หากินกันต่อไป โดยเฉพาะนายอําเภอและผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ไม่กวดขัน ทําให้ไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้ ที่แย่ไปกว่านั้นผู้นําท้องถิ่นบางพื้นที่กระทําเสียเอง เป็นเรื่องที่น่าวิตกยิ่ง หากไม่ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือง คิดว่าต่อไปจะมีการลักลอบใช้กันมากขึ้น

    "ปัญหาที่เกิดขึ้นสมควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน โดยอาจกําหนดเป็นนโยบายจังหวัด และให้นายอำเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน กวดขันชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำการประมงผิดกฎหมาย หรือครอบครองเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย จะต้องยึดโดยไม่มีการคืน เพราะที่ผ่านมาทางประมงจังหวัดมอบเครื่องมือประมงถูกกฎหมายไปให้แล้ว" นายอดุลย์กล่าว

    ด้านนายสายัณห์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดตรัง ที่ผ่านมาทางประมงจังหวัด จัดทําโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ด้วยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายให้กับชาวประมงไปแล้ว ส่งผลให้ทะเลตรังเป็นเขตปลอดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะนี้กลับมีการลักลอบใช้กันอีก เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมาก คิดว่าแนวทางแก้ปัญหาจะต้องจัดตั้งแกนหลักในพื้นที่ เพื่อลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องทํางานหนักขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวกับประมงG.806ความเห็น (0)