วันนี้ได้เห็น tube  ที่ติด 2 บาร์โค้ดเรียงกันเป็นแนวเดียวกันแล้วดีใจที่ยังไม่ทันเริ่มโครงการที่จะทำpatho  otop 2 แค่ได้พูดคุยจากการสัมมนาเท่านั้น ก็ได้ผลเกินคาด รู้สึกว่างานที่เข้ามาในห้องแล็บ บาร์โค้ดที่ติด 2 อันติดมาในแนวเดียวกัน ทำให้ไม่พลาดเวลายิง และไม่มีผลตกหล่นทำให้คนไข้ไม่เสียเวลา รู้สึกดีใจที่ความคิดที่สร้างขึ้นเห็นผลอย่างรวดเร็ว เมื่อได้ประสานงานพูดคุยระหว่าง OPD lab และ center ดีใจมากเลยค่ะ ประสบความสำเร็จมาก ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันประสานงานในครั้งนี้

จาก ผอบ ค่ะ

แบบเก่าก่อนคุย หลังจากคุยแล้ว