การปิดอ่าวพังงา

การปิดอ่าวพังงาในฤดูวางไข่
ชาวประมงต่อการปิดอ่าวพังงาในฤดูปลามีไข่ฯ


 
ชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าวพังงาในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก


สัมพันธ์  ปานจรัตน์  มนตรี  สุมนฑา และกำพล  ลอยชื่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน     ศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าวพังงาในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก โดยการรวบรวมข้อมูลจากชาวประมง ด้วยแบบสัมภาษณ์ ชาวประมงร้อยละ 42 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวในระดับต่ำ ร้อยละ 36 และ 22 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวในระดับปานกลาง และระดับสูงตามลำดับ ชาวประมงร้อยละ 54 มีระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวในระดับต่ำ และการรับรู้ระดับปานกลางและระดับสูงเท่ากัน คือร้อยละ 23 ชาวประมงรับข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการปิดอ่าวผ่านทางเจ้าหน้าที่จองรัฐมากที่สุด (ร้อยละ 45.3) รองลงมาคือ สิ่งพิมพ์ ผู้นำชุมชน และเพื่อนบ้าน ชาวประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) มีทัศนคติในระดับต่ำต่อมาตรการปิดอ่าว ร้อยละ 30 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 20 อยู่ในระดับสูง ลักษณะการประกอบอาชีพประมง (พื้นบ้านหรือพาณิชย์) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับทัศนคติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยที่กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ คือร้อยละ 46 จากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมด มีทัศนคติระดับสูงต่อมาตรการปิดอ่าว แทัศนคติของชาวประมงต่อการปิดอ่าวพังงาในฤดูปลามีไข่ฯ
31/1/2549 9:26:40, by สัมพันธ์ ปานจรัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวกับประมงG.806

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15411, เขียน: 15 Feb 2006 @ 10:33 (), แก้ไข: 23 Mar 2012 @ 10:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)