GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ ครั้งที่ 1

เพิ่มพลังใจ ถ่ายทอดประสบการณ์

กำหนดการณ์ฝึกอบรม ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 วิทยากรในวันนี้มอบหมายให้ อาจารย์จำนง แรกพินิจ คณะมนุษย์ศาตร์ ม.ทักษิณ

โดยเป้าหมายการฝึกอบรมในวันนี้ จะเป็นการเพิ่มพลังใจให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ และเพิ่มความมั่นใจให้กับกรรมการ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง  เพราะจากการได้พูดคุยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางท่าน บางคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในการบริหารจัดการ (สมาชิกบางคนไม่ไว้วางใจในการทำงาน ) และเหตุผลก็คือ กรรมการกองหมู่บ้านบางท่านเรียนจบแค่ ป.4 เมื่อเทียบกับกรรมการที่ จบปริญญาตรี ปวช. ปวส. (มีกรรมการคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า มีสมาชิกบางคนพูดว่า เขาจบแค่ ป.4 เราก็จบ ป.4 เหมือนกันเราจะไปเชื่ออะไรเขา ) ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ จึงอยากจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และอยากให้ให้สมาชิกได้รู้ว่าถึงจะจบแค่ ป.4 แต่ก็มีศักยภาพในการบริหารจัดการเหมือนกับคนที่เรียนจบ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ( คนเรามีศักยภาพและความถนัดในการทำงานที่ไม่เหมือนกัน อย่ามองแค่วุฒิการศึกษา )

    นอกจากนั้นท่านวิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชน

    ผลของการฝึกอบรมจะป็นอย่างไร จะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการได้หรือไม่ จะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15410
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)