ปลาหาอยาก"ปลาเทวดา"

ปลาหาอยาก"ปลาเทวดา"
                                   ปลาเทวดา ( Angle Fish )
                                        ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pterophy um spp.

ลักษณะทั่วไป
    
เป็นปลาแบนข้าง ลำตัวมีความกว้างลึก ครีบหลังกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหางบางเป็นแผ่นใหญ่ รูปร่างของปลาเทวดาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดวงตาโตกลม
ถิ่นอาศัย, อาหาร
     เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดังเดิมที่อเมริกาใต้ แถบลุ่มแม่น้ำโอริโนโก ลุ่มแม่น้ำอเมซอน
     ปลาเทวดากินไรน้ำ ลูกน้ำ อาหารเม็ดสำเร็จรูป
      
สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่มา.http://www.zoothailand.org/animals/other_th.asp?id=23

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.803ความเห็น (0)