เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2549   วันนี้ได้จัดทำแผนผังโครงสร้างพนักงานประปารังสิตต่อ  โดยได้ตรวจดูรายชื่อ-นามสกุล ของพนักงานอย่างละเอียด  โดยตรวจดูให้ตรงกับรูปภาพที่ได้เขียนกำกัเอาไว้ในใบ FAX ที่เป็นกระดาษ A 4  ที่ทางการประปารังสิตส่งมาให้    เมื่อดูอย่างละเอียดแล้วปรากฎว่ายังมีรูปของพนักงานกับรายชื่อที่ยังไม่ตรงกันอีก 3-4 คนเพราะว่าในใบ FAX ที่ทางการประปารังสิตส่งมาให้ใหม่บางสายงานเกิดการเปลี่ยนแปลง  และพนักงานบางคนเกิดย้ายสายงาน  ทำให้ต้องมาจัดเรียงกันใหม่สำหรับรายชื่อของบางคนที่สลับ

     ในตอบ่ายผมได้แก้ไขแผนผังโครงสร้างใหม่จนเสร็จ โดยพี่เบิร์ดได้เข้ามาช่วยตรจดูความเรียบร้อยอีกครั้งเพื่อไม่ให้ผิดพลาด  และพี่เบร์ดได้ลองสั่งปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A3 และ A4 เพื่อดูความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  และสีที่ใส่ลงในพื้นหลัง ปรากฏว่ามีความเหมาะสมและใช้ได้

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วันนี้

1.การตรวจดูงานอย่างละเอียดและรอบคอบหลายครั้ง  บางครั้งทำให้ได้พบจุดที่เราทำผิดผลาดเมื่อพบจุดที่ผิดพลาดแล้วจะได้แก้ไขงานได้ทันท่วงที