สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน

         เมื่อวันที่ 14 ก.พ.49   พบหมอท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่ในจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ   และมีลูกเรียนอยู่ชั้น ม.ต้นใน รร.ที่ดีที่สุดในจังหวัด   ท่านเล่าว่าครูไม่ค่อยอยู่และไม่ค่อยได้สอน   เด็กได้ความรู้ส่วนใหญ่จากการกวดวิชา

         ผมถามว่าครูไปไหน   ท่านตอบว่าไม่ทราบ   เดาว่าไปเขียนเอกสารประเมิน   เอกสารเลื่อนวิทยฐานะหรือไปต้อนรับนาย

         ผมภาวนาว่านี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศ

         อย่างไรก็ตาม   เราต้องช่วยกันแก้ไขครับ

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49