วันนี้ เป็นวันแห่งความรักในทางโลก เมื่อวานเป็นวันแห่งความรักในทางธรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โรงพยาบาลบ้านตากโดยมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้ถือว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรักโรงพยาบาล โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมเป็นวันBig Cleaning Day และในปี 2545 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวัน Big 5 ส Day เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาล ทำความสะอาดโรงพยาบาล เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการระลึกถึงกิจกรรม 5 ส ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก

             เจ้าภาพสำคัญคือคณะกรรมการ 5 ส นำโดยพี่ต๋อม(คุณศศิธร ชัยมัง) ประธานคณะกรรมการ 5 ส ทีมงานและทีมทำ 5 ส ของทุกทีมทั้ง 6 ทีม โดยจัดที่ลานจอดรถใต้ถุนตึกไชยกุล ผไทฉันท์ มีการจัดเวทีเล็กๆ บรรยากาศเป็นคล้ายๆกับงานแต่งงาน ดูสดใส สวยงาม โดยทีม 5 ส มีวัตถุประสงค์ว่าให้เป็นเสมือนวันแต่งงานของโรงพยาบาลบ้านตากกับกิจกรรม 5 ส หลังจากที่เป็นแฟนประจำกันมาหลายปี วันนี้ก็เลยจัดงานแต่งงานให้เสียเลย จะได้เป็นสัญลักษณ์ว่ากิจกรรม 5 ส จะอยู่คู่กับโรงพยาบาลบ้านตากไปนานแสนนาน

             กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 11.00 น. เป็นการนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละทีม 5 ส และมีการประกวดด้วย มีนวัตกรรมเข้าประกวด 15 เรื่อง หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลครั้งใหญ่และมีการประกวดร้องเพลงโรงพยาบาลของแต่ละตึก 5 ส เป็นกลุ่ม ทั้งกิจกรรมนวัตกรรมและประกวดร้องเพลงมีรางวัลให้ด้วย

              ทางทีม 5 ส ได้จัดทำหัวใจดวงใหญ่สีแดงสดใสพร้อมกับมีหัวใจดวงน้อยๆให้ช่วโรงพยาบาลบ้านตากได้เขียนความรู้สึก ถ่ายทอดความรักโรงพยาบาลลงในหัวใจดวงน้อยๆเพื่อนำไปรวมในหัวใจสีแดงดวงใหญ่ติดไว้ที่บอร์ดของโรงพยาบาลด้วย

             บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง อบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆต่อกัน มีเจ้าหน้าที่มาร่วมกว่า 90 คน(ไม่รวมคนที่ทำงานบนตึกและคนที่ลาหรือมีความจำเป็นที่มาร่วมไม่ได้หรือเพิ่งลงเวรดึกไป) ประมาณ 16.00 น. ก็เสร็จสิ้นกิจกรรม