ประชุมเพื่อวางแผน...การอบรมกระบวนการวิจัย


แผนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551

วันที่ 7 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ฝ่ายการพยาบาลประชุมเพื่อเตรียมการอบรม ปี 2551

ผู้รับผิดชอบแต่ละคน...มานำเสนอหลักสูตรการอบรม

ครั้งนี้ขอนำเรื่อง หลักสูตรการอบรมกระบวนการวิจัยก่อนนะคะ

คุณพรนิภา หาญละคร หัวหน้ากลุ่มจัดอบรมกระบวนการวิจัย

นำเสนอหลักสูตร การอบรมกระบวนการวิจัย ปี 2551

ทีมงานเสนอว่า ในปีที่ผ่านๆมาเราจัดอบรมเข้ม 4 วัน แล้วให้ผู้เข้าอบรมไปเขียนโครงร่างการวิจัย มานำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

พบปัญหาว่า...หลังจากอบรมเสร็จ ผู้เข้าอบรมเครียด ไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้  ทำให้ผู้รับผิดชอบต้องช่วยคิดและหาเรื่องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำต่อ

แต่อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา 2550  คณะกรรมการวิจัยได้ขอทุนในการทำวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาล  และให้กลุ่มที่ยังไม่มีหัวข้อวิจัยมาร่วมเป็นทีมในการทำวิจัย ได้ 8 เรื่อง

ในปีหน้า  2551 เรามาช่วยกันปรับหลักสูตร  การอบรมกระบวนการวิจัยใหม่ โดยได้แนวคิดจากน้อง ดร. กระปุ๋ม ที่สอน R2R รพ ยโสธรและหลายๆท่านที่ให้ข้อเสนอแนะมา ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

แผนการอบรมของเรามีดังนี้

Day 1

1.  เชิญหัวหน้าพยาบาล มาพูดถึง นโยบายในการส่งเสริมการทำวิจัย

2. สอนจริยธรรมในการทำวิจัย

3. ปูพื้นฐานเรื่องชนิดงานวิจัยและการกำหนดปัญหางานวิจัย

4.ให้ผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มตาม Research area ( 1 Department 1 Research)

5. กลุ่มที่สนใจจะทำวิจัยประเภทเดียวกัน  เข้ากลุ่มย่อย ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นที่ปรึกษากลุ่ม เพื่อหาปัญหาการวิจัย จะทำเรื่องอะไร ทำไมถึงทำ ทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไร จนกลุ่มได้หัวข้อในการทำวิจัย

Day 2

1. ให้ผู้เรียน เรียนรู้เรื่อง..กรอบแนวคิดในการทำวิจัย

2. เมื่อทุกกลุ่มได้หัวข้อวิจัยแล้ว สอนเรื่องการทบทวนวรรณกรรมและการสืบค้นข้อมูล

3. ให้ผู้เรียนเข้าไปห้องสมุด ไปการสืบค้นงานวิจัย เพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...ในฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ  

4. เรียนรู้วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง

Day 3

1. สอนวิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ สถิติ

2. วิธีการ key ข้อมูล จากแบบสอบถาม

Day 4

1. ปูพื้นฐานการเขียนโครงร่างการวิจัย

2. ให้ช่วยกันเขียนโครงร่างการวิจัย  โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ area มาช่วยดูแล

3. วิธีการเขียนขอทุนวิจัย แหล่งทุนวิจัย

Day 5 ( สัปดาห์ถัดมา)

1. ให้แต่ละกลุ่ม...มานำเสนอโครงร่างการวิจัยที่ได้นำไปปรับแก้ไขแล้ว

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญ..มาให้คำแนะนำ

3. กลุ่มที่มานำเสนอ..นำไปแก้ไขตามที่เสนอแนะ

4. ส่งโครงร่างการวิจัยขอทุนในปี 2551

ดิฉันลองนำแนวคิด..มานำเสนอไว้

ถ้าท่านใด..จะกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติม

เพื่อปรับแก้ไขหลักสูตรให้ดีขึ้น

ขอขอบพระคุณ...ล่วงหน้านะคะ

หมายเลขบันทึก: 152157เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2007 05:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 15:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะน้องอุบลคนพากเพียรของครูอ้อย.....ครูอ้อยได้เป็น ผอ..โก้จัง (2)

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะครูอ้อย

ขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำ

บางทีการทำงาน  เพื่อส่วนรวม ผลลัพธ์จะได้ไม่มาก ทำให้เราเหนื่อยใจเหมือนกัน

แต่เคยฟัง ท่านอาจารย์ประพล ผาสุขยืด บอกว่าการอบรมแล้วทำให้คนที่เข้าอบรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 5% ได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วค่ะ

ทำให้ใจสู้ต่อได้ค่ะ 

  • สวัสดีค่ะ อ.อุบล
  • ดูแล้วน่าชื่นใจนะคะ
  • ป้าแดง พยายาม ที่ทำให้เกิด R2R ในที่ทำงานแต่ว่า ยังไม่เห็นแววเลยค่ะ
  • หลักสูตร เยี่ยมเลยค่ะ

สวัสดีค่ะป้าแดง

หลักสูตรนี้ ลองทำดูในปีนี้ ว่าจะทำให้เราได้ผลลัพธ์อย่างไร

อย่างน้อยสามารถให้ผู้เข้าอบรม ทำวิจัยได้ 5% ก็น่าจะพอใจได้

ถ้าน้องๆป้าแดงสนใจหลักสูตร

ให้โควต้าน้องๆป้าแดงสัก 2 คน ได้ค่ะ

ติดต่ออีกทีนะคะ 

สวัสดีค่ะ..พี่อุบล

ปุ๋มค่ะ....ช่วงนี้ลงศึกษาชุมชนค่ะ  โดยใช้เครื่องมือ  7  ชิ้น  ของอาจารย์หมอโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ ทีมงานสนุกและมีความสุขกับการลงชุมชนมากค่ะ  ยังคงติดตามอยู่นะค่ะว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมฯ  รบกวนพี่ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องคำโฮม

เล่าเรื่อง..การลงชุมชนให้ฟังด้วยนะคะ

พี่จะจัดอบรมประมาณพฤษภาคม 2550 ค่ะ

ขอชื่นชมแนวคิดค่ะ เป็นหลักสูตรที่กระชับ และเห็นมรรคเห็นผลได้ในวันสุดท้าย ขอให้กำลังใจนะคะ ได้เข้าไปอ่านประวัติของคุณอุบล เลยยิ่งภาคภูมิใจที่วิชาชีพของเรามีคนไฟแรงอยู่อีกเยอะ ทำต่อไปนะคะ

P สวัสดีค่ะ

เป็นแนวคิดที่จะดำเนินการในปีนี้ค่ะ

ได้ผลแล้วจะมารายงานต่อนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่อุบล...ที่โรงพยาบาลก็กำลังจะจัดการอบรมวิจัยอยู่เหมือนกันค่ะเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์ 51นี้  แต่มุ่งมาทางวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งก็เป็นอะไรที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยโดยเฉพาะตนเอง  เป็นอะไรที่เราเคยรับรู้มาว่า "ยาก"กว่าที่จะให้ได้งานวิจัยเชิงคุณภาพดีๆที่น่าเชื่อถือออกมาสักชิ้นงานหนึ่ง...อบรมครั้งนี้ตนเองก็เลยไม่พลาดค่ะ  ได้ผลอย่างไรคงจะได้มาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ...ท้ายนี้เป็นกำลังใจให้พี่อุบล สรรสร้างงานดีๆเพื่อวิชาชีพพยาบาลเราต่อไปนะคะ      

P

 

สวัสดีค่ะน้องไพรินทร์

การวิจัยเชิงคุณภาพ จะว่ายากไหม

พี่ว่าถ้าเราทำเรื่องเกี่ยวสิ่งที่เราทำงานอยู่ เป็นคนช่างสังเกตุ ชอบบันทึก แล้วเรียนหลักการวิเคราะห์เนื้อหา เมื่องานวิจัยเสร็จแล้ว จะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก เพราะข้อมูลต่างๆมันจะอิ่มตัวอยู่กับเรา เพราะเราเป็นผู้ที่รู้เรื่องงานของเราที่สุด

โดยเฉพาะน้องไพรินทร์ ถ้าได้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การทำวิจัยคุณภาพน่าจะดีที่สุดค่ะ

พี่คิดว่าคงจะได้แนวคิดดีดี ของน้องมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะ

เพราะพี่ก็พยายามหาแนวทางให้น้องๆของพี่ทำวิจัยอยู่เหมือนกันค่ะ ว่าอะไรน่าจะดี เหมาะสม

ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามา ลปรร ร่วมกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี