การผลิตกุยช่ายขาวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีรายได้งาม

                ดิฉันมีโอกาสได้นำผู้สื่อข่าวไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตร ของผู้ใหญ่สมนึก  งามโสภา  อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่  1ตำบลป่าพุทรา   อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งผู้ใหญ่สมนึก  เดิมมีอาชีพทำนาและทำไร่อ้อย มีที่ดินอยู่ ร้อยกว่าไร่  ได้แบ่งพื้นที่จำนวน 26 ไร่มาทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  โดยกิจกรรมที่ทำประกอบด้วยการทำนา 11 ไร่ ที่เหลือขุดบ่อและคูน้ำเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดเช่นปลาหมอ  ปลาดุก ปลาทับทิม  ปลายตะเพียน ปลาช่อน  เลี้ยงกบ  ปลูกไม้ผลเช่นกระท้อน  มะยงชิด มะม่วง  น้อยหน่า  เลี้ยงไก่  ปลูกแก้วมังกร  และพืชผักต่างๆเช่นชะอม กระเพรา ผักกาดขาว ผักชี และที่น่าสนใจคือการปลูกกุยช่าย  ซึ่งจากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้ใหญ่และครอบครัวมีรายได้ตลอดปีจากปกติที่เคยมีรายได้จากการขายอ้อยและข้าวเพียงปีละ 1 ครั้ง นอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังมีรายจ่ายลดลงเพราะในแต่ละวันแทบไม่ต้องซื้ออาหารเลยและนำของที่มีแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วย 

แปลงกุยช่ายเขียว  ตัดกุ่ยช่ายเขียว1 วันครอบด้วยกระถาง 15 วัน    

             สิ่งที่แตกต่างจากแปลงอื่นที่ผ่านมาคือการผลิตกุยช่ายขาวจำหน่าย  จากการพูดคุยกับคุณสง่า ภรรยาของผู้ใหญ่บอกว่ารายได้จากการผลิตกุยช่ายขาวดีกว่ากว่าผลิตกุยช่ายเขียวอยู่หลายเท่าตัว แต่การผลิตกุยช่ายเขียวและขาวจะต้องทำสลับกันและในปัจจุบันกุยช่ายขาวเป็นที่ต้องการของตลาดมากและราคาสูงถึงกิโลกรัม 150 บาท ขณะที่กุยช่ายเขียวจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 25 บาท

ผู้สื่อข่าวสอบถามผู้ใหญ่และภรรยา  กุยช่ายขาวอายุ 12 วัน

                  วิธีการผลิตกุยช่ายขาวและกุยช่ายเขียว  คุณสง่าเล่าว่าไม่ยุ่งยากหรอกปลูกครั้งแรกแล้วสามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ 2 3 ปี ถึงจะรื้อทิ้ง  ก่อนอื่นเตรียมดิน โดยการใช้จอบป่นดิน แล้วใช้หัวกุยช่ายฝังลงในแปลงรดน้ำอย่าให้มากเกินเพราะเน่าง่ายแต่ก็อย่าให้แห้ง โดยเฉลี่ยลด 2 วัน/ครั้ง แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 16 -20 -0 เดือนละครั้ง แปลงขนาด กว้าง 2 เมตรยาว 15 เมตรใช้ประมาณ 1 กิโลกรัมหลังจานั้น 2 เดือนก็ตัดต้นกุยช่ายเขียวจำหน่าย  หลังจากตัด  1วันครอบด้วยกระถางดินเผาหรือกระบอกไม้ไผ่  รดน้ำทุกวัน แต่ห้ามใส่ปุ๋ย  หลังจากนั้น 15 วันก็จะได้กุยช่ายขาวหลังจากตัดกุยช่ายขาว 30 วันก็จะสามารถตัดกุยช่ายเขียวจำหน่ายได้  ทำสลับกันไปเรื่อยห้ามผลิตกุยช่ายขาวติดต่อกันเพราะหัวจะเน่าเนื่องจากไม่มีการสังเคราะห์แสงไม่มีอาหาร   หลังจากนั้น 2- 3 ปีรื้อแปลงปลูกใหม่ดูว่าจะรื้อแปลงตอนไหนก็ให้สังเกตว่าถ้าต้นยังโตและสมบูรณ์ก็ยังไม่ต้องรื้อ ถ้าต้นเล็กไม่ค่อยสมบูรณ์ก็รื้อปลูกใหม่ กุยช่ายขาวใน 1กอจะมีน้ำหนักมากกว่ากุยช่ายเขียวเท่าตัว   

  กุ่ยช่ายขาว อายุ 13 วัน    ผู้ใหญ่และภรรยา  

              ถ้าใครสนใจจะทดลองทำก็ได้นะค่ะโดยปลูกในกระถางและทดลองผลิตกุยช่ายขาวไว้ทานเอง  ซึ่งดิฉันได้นำกุยช่ายเขียวมาปลูกแล้ว 4-5 กระถางเพื่อจะทดลองทำกุยช่ายขาวตามวิธีคุณสง่า ได้ผลยังไงแล้วจะแจ้งให้ทราบนะคะ