สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน” ของภาคพยาธิ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและเติมเต็มการจัดการความรู้ของภาควิชาให้สมบูรณ์มากขึ้น

      ในวันนี้ ภาควิชาพยาธิ มอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน โดยมีบุคลากรทุกระดับของภาควิชาเข้าร่วมจำนวนเกือบ 100 คน การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและเติมเต็มการจัดการความรู้ของภาควิชาให้สมบูรณ์มากขึ้น หลังจากที่เราได้ทำโครงการ Patho Otop จนเป็นที่พออกพอใจกับผลที่ได้รับ ทั้งตัวผู้ทำ (คุณกิจ) ผู้ลุ้น (คุณอำนวย- อ.เสาวรัตน์ อ.จำนงค์ คุณชวดี) และ และตัวเองซึ่งถูกยกเป็นคุณเอื้อ (CKO)
ตนเองเป็นผู้ดำริให้เกิดการสัมมนาครั้งนี้ โดนมีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการได้แก่

1. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากเพื่อนร่วมภาควิชาหลังจากที่ได้ทำโครงการพัฒนางาน Patho Otop จนสำเร็จ โดยหวังว่า การเรียนรู้สิ่งดีๆ (เรื่องบวก) จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไฟในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานมากยิ่งๆขึ้น

2. เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดการจัดการความรู้จากผู้รู้จริงนั่นคือจากท่านอาจารย์ วิจารณ์ พานิช ทั้งนี้เพื่อยืนยันและตอกย้ำประโยชน์ของ KM ต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพราะที่ผ่านมา ตนเองนำ KM เข้ามาเป็นเครื่องมือโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ หรือสื่อสารเรื่องนี้ให้บุคลากรในภาคเข้าใจย่างจริงจังก่อนนำมาใช้  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือบรรดาคุณกิจ และพี่เลี้ยงทีมทั้งหลาย ที่ร่วมในโครงการ Patho Otop และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มอาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน ที่ยังมีส่วนร่วมใน Otop 1 น้อยอยู่ ซึ่งกลุ่มหลังนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของจุดมุ่งหมายข้อนี้

การสัมมนาใช้เวลาวันครี่ง มีกำหนดการดังนี้

วันแรก 11 ก.พ. 2549

09.40-09.55 น.       ชมวิดีทัศน์ ผลงาน Patho Otop 1
09.55-10.15 น.       มอบรางวัลผู้ชนะโครงการ, มอบเกียรติบัตรทุกทีม
10.30-12.00 น.       บรรยาย แนวคิดการจัดการความรู้  โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
13.00-13.20 น.       ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมกลุ่ม
13.20-15.00 น        กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องเล่า: “ประสบการณ์ความสำเร็จ    หรือความประทับใจใน การทำโครงการพัฒนางาน Patho Otop”

วันที่สอง 12 ก.พ. 2549

08.30-09.00 น.       ตัวแทน group facilitator นำเสนอ “แก่นความรู้”
09.00-10.15 น.       ทีมต่างๆเข้ากลุ่มระดมความคิด
10.30-11.30 น.       ทีมต่างๆ นำเสนอโครงร่าง Patho Otop 2 TQI2
11.30-12.00 น.       ป้อนกลับการจัดทำโครงการ (After Action Review)

ผลการสัมมนาเป็นอย่างไร จะได้นำมาเล่าในครั้งต่อๆ ไปค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (1)

ศิริ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกชาวภาคพยาธิทุกระดับจริง ๆ ค่ะ อยากให้มีการจัดบ่อย ๆ เป็นงานประเพณีทุกปีคงจะดีน๊ะค๊ะ อาจารย์  แต่อยากเสนอให้มีการจัดสันทนาการบ้างคงจะดีค่ะ ซึ่งก็มีหลายต่อหลายคนได้เสนอไปแล้ว ตอน AAR เพราะเย็นวันเสาร์หลังทานข้าวเสร็จ ทุกคนจะมีคำถามค่ะ กินข้าวเสร็จไปไหนกัน? จะทำอะไรกัน? ไปไหนไปกัน (รวมทั้งผู้เขียนด้วย)

ได้ยินคนมาว่าไม่มีภาคไหนจัดแบบเราเลยค่ะ (ภาคอื่นเขาเน้นสันทนาการค่ะ) ไม่ใช่ว่าผู้เขียนชอบร่วมสันทนาการน๊ะค๊ะ แต่ชอบสังเกตุการณ์มากกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ