AAR ประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 20 (4) : AAR ของผู้เข้าร่วมเสวนา กศน.

อ้อ
พัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนมีวัฒนธรรมการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง นั่นคือ ครู กศน. ต้องไปเรียนรู้กับชุมชนด้วย

        โดยปกติในทุกๆ กิจกรรมที่ สคส. จัด  เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเราจะจัดให้มีการ “ทบทวนบทเรียน (AAR – After action review)” ค่ะ   ซึ่งมีคำถามหลักที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนบอกออกมา  คือ
                1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
                2. สิ่งใดบ้างที่ท่านได้บรรลุเป้าหมาย/ สำเร็จ    เพราะอะไร
                3. สิ่งใดบ้างที่ท่านไม่บรรลุตามเป้าหมาย/ ไม่สำเร็จ  เพราะอะไร
                4. ท่านคิดจะกลับไปทำอะไรต่อไป 
         

          ในที่นี้ขอเก็บเอาผลสะท้อนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ข้อ 1)  และ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมคิดจะกลับไปทำ (ข้อ 4) มาบันทึกให้ดูกันก่อนนะคะ

     1. เป้าหมายของการเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้

                - ร่วมเรียนรู้จากความรู้ปฏิบัติของนักปฏิบัติท่านอื่น หลังจากเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นมาแล้ว เพื่อจะได้เคี่ยวความรู้ให้มันเขม็งเกลียวมากยิ่งขึ้น
                - มานำเสนองาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                - ดูแนวทางการดำเนินของแต่ละกลุ่ม และเทคนิคการจัดกิจกรรมของทุกกลุ่ม
                - เรียนรู้การนำความรู้ KM สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
                - ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ KM เพิ่มเติม, ความรู้ ความเข้าใจในการทำ KM
                - มาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
                - ต้องการมาดูรูปแบบการจัดตลาดนัดความรู้และเรียนรู้บทบาท “คุณอำนวย”  “คุณกิจ”  จากการจัดประชุมในครั้งนี้
                - มาเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ของ กศน., วิธีการจัดตลาดนัดความรู้, และสกัดความรู้ไปใช้ประโยชน์กับงานของตัวเอง/ หน่วยงาน
                - Update ความรู้ของตนเองในการดำเนินกิจการของ กศน. ว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางใด  เพื่อจะดูว่าจะใช้ กศน. เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                - อยากรู้จักทีม สคส. และข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำ KM เพื่อการแลกเปลี่ยน, การนำความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน
                - ศึกษางานของ กศน. เพื่อพิจารณาจัดทำบทความ
                - แนวทางในการจัดการความรู้ทางการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
                - ได้ศึกษาเรียนรู้ แนวทางของที่ประชุมไปสู่การจัดกระบวนการ KM ให้เกิดในหน่วยงานของตนเอง


       2. คิดจะกลับไปทำอะไรต่อ


                - จะกลับไปสร้างรูปธรรมของการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างขึ้นแล้วให้บุคคลากรภายนอกเข้าถึง – สัมผัสได้  กระจายไปทุกแห่งที่ได้เข้าไปร่วมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคุณกิจ
                - ใช้ KM กับทีมงาน และการทำงานกับประชาชนมากขึ้น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Blog
                - ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ KM ใช้กับครู  และจะเชื่อมโยงงานที่ดำเนินให้เข้ากับ KM ให้ได้
                - นำ KM ไปสู่การปฏิบัติหรือประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตนเอง  และเครือข่ายใน สพท.
                - ขยายงาน KM สู่การปฏิบัติจริงในงาน กศน.
                - พัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนมีวัฒนธรรมการทำงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง  นั่นคือ ครู กศน. ต้องไปเรียนรู้กับชุมชนด้วย
                - วางแผนกระบวนการ KM
                - กลับไปปรับกระบวนการทำงานที่จะกระตุ้นให้เกิด KM ในหน่วยงานของตนเอง  เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่แท้จริง ลงไปสู่สถานศึกษา ลงไปสู่ผู้เรียนในที่สุด สุดท้ายจะกลับไปสมัคร Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                - นำไปจัดการการเรียนรู้กับเด็กนักเรียน  และทำการดึงความรู้ด้านการทำนาจากชุมชน “บ้านนายาง”
                - หาช่องทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง กศน. กับ อบต.
                - รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลักดัน กศน. ให้องค์กรจัด KM ให้ระบาดเหมือนไข้หวัดนก และนำไปปรับใช้ในสำนักงาน
                - พูดคุย สัมภาษณ์กับวิทยากรเพิ่มเติม
                - สร้างความร่วมมือในระดับตำบล, ปรับปรุงเค้าโครงการวิจัย – นำเสนออาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ – ดำเนินการวิจัยการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                - ทำให้เกิดกระบวน KM ด้วยการ Sharing ในหน่วยงานตนเอง

         อ่านแล้วทีม สคส. เราชื่นใจจังค่ะ

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#จัดการความรู้#ประชุมวิชาการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 15050, เขียน: 11 Feb 2006 @ 18:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)