สรุป KMองค์กรต่างๆ


KM องค์กรต่างๆ
สรุป KM องค์กรต่างๆ
                  คณะแพทย์ศาสตร์   มีการบอกวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ใช้เครื่องมือ COP คือ เว็บบอร์ค ผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ของคณะ
                  TRUE  ปรับเปลี่ยนและจัดการพฤติกรรม คือผลัดดันให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่าง มีการจัดหากระบวนการและเครื่องมือใช้ COP จัดกลุ่มแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและจัดพื้นที่จริง รวมถึงวัดผลและติดตามประเมินผล  มีการสร้างแรงจูงใจโดยอาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้
                  กรมส่งเสริมการเกษตร มีการใช้โมเดลปลาทูกำหนดทิศทางในการจัดการความรู้ ขั้นตอนการจัดการมี 3 ขั้นตอน คือ เตรียมการ , ดำเนินงาน และติดตาม/ประเมินผล
                  ปูนซิเมนต์ เน้นพนักงานเป็นหลักและมีส่วนสำคัญอย่างมาก ให้ค.สำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมพนักงานให้มีKMทักษะด้านต่างๆ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
                  บริษัท TOYOTA  มีการให้พนักงานมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชื่อว่า 5 Ways คือ การให้พนักงานมาร่วมกันแชร์ค.รู้เวลาที่เกิดปัญหาโดยให้แต่ละคนเสนอวิธีการมา 5 หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ และมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาด้วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มอาจจะมีมากกว่า 10 ขึ้นไป โดยจัดทีมตามแบบหมู่บ้าเลย เช่นมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น
                  GotoKnow.org  เป็นเว็บไซต์ที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครื่องมือที่ชื่อว่าบล็อกเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงมีระบบสมาชิกด้วย
                  สศส. มีการใช้ห้องประชุมในการพบปะ , มีการเล่าเรื่อง โดยมีโมเดลดังนี้

 

                  ไม้เรียง เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต อยู่ใน  อ.ขวาง จ.นครศรีธรรมราช  ชาวบ้านเข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหา มีการสร้างโรงงานบริหารจัดการกันเอง
                  กรมอนามัย แหล่งรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้และมีการค้นหาเชื่อมโยงสู่ฐานค.รู้(ใช้เว็บบอร์คตั้งกระทู้) มีฐานค.รู้และแนวปฏิบัติ และมีเวทีแลกเปลี่ยนค.รู้
                  โรงเรียนชาวนา กระบวนการที่สำคัญคือ มี3 เวทีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เวทีชาวบ้าน ช่วยให้เกิดการอภิปรายวิเคราะห์ร่วมกัน , เวทีวิชาการ(เชิงปฏิบัติ)คือ คุณอำนวย และ เวทีอื่น ที่สนับสนุนการเรียนรู้
                  กรมเกษตร เป้าหมายคือการพึงพาตนเองและพึงพากันเองของเกษตรกร มีหลักสูตรคือ วิทยากรกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพึงพาตนเองและพึงพากันเอง
                  โรงพยาบาลศิริราช  ทำไมต้อง KM คือต้องการเรียนรู้วิธีKm นำไปพัฒนาในองค์กรให้เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ มีเครื่องมือคือชุมชนCOP, Measurements เครื่องชีวัดการดำเนินโครงการ ,Learning และมีระบบรางวัลให้
                  AIS เพื่อช่วยลดบทบาทระดับบุคคลลงเพื่อให้เกิดพัฒนาในภาพรวม โดยสร้างศูนย์กลางของผู้เชี่ยวชาญ มีการสร้างวิทยากรภายใน เน้นโมเดล คือ SELC
                  7 eleven นำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆ มาใช้ในองค์กร, ทำงานเพื่อผลผลิตมีค.รู้ในองค์มากมาย, มี Input-process-output , ผู้บริหารไม่ให้สนับสนุนแต่ต้องมีค.เป็นเจ้าของในระหว่างค.แตกต่างทางอุตสาหกรรม
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15196เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2006 17:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 23:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี