ปัจจัยที่มีฃผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพบว่า สื่อที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการศึกษา
จากาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพบว่า สื่อที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mpa มหาวิทยาลัยสุโขทัยความเห็น (0)