GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผลกระทบจากการำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพารา

ความเป็นมาและความสำคัญ ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์
ความเป็นมาและความสำคัญ
ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15179
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)