ผลกระทบจากการำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการตลาดกลางยางพารา

  ติดต่อ

  ความเป็นมาและความสำคัญ ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์  
ความเป็นมาและความสำคัญ
ตลาดกลางยางพาราเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานกองงทันการสงเคราะห์การทำสวนยางที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้รวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเลขบันทึก: 15181, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:24:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)