ความเป็นมา

เครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(Violence-related Injury Surveillance-VIS)

เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2550

เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลให้เอื้อต่อการนำไปใช้ในการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดนโยบายและวางแผนจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข และช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้สูญเสียและครอบครัว

โดยเก็บข้อมูลของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจ (Intentional injury) ทุกราย ที่มารับการรักษาและชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ใน 5 ด้านหลัก คือ

  1. ขนาดและแนวโน้มของปัญหาการบาดเจ็บ
  2. กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บ
  3. คุณภาพของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  4. ความต้องการทรัพยากรสาธารณสุข
  5. ผู้สูญเสียและครอบครัว


โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (http://medipe2.psu.ac.th/~vis) และให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล ตารางแสดงผล กราฟ และสามารถเลือกตัวแปรต่างๆ มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ ที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาการบาดเจ็บจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างกว้างขวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงฯ VISความเห็น (2)

ศรัญญา ระยับแสงมงคล
IP: xxx.123.242.136
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม มาชมแล้วนะคะ

ธวัชชัย อนันตพันธ์
IP: xxx.157.180.28
เขียนเมื่อ 
มาเยี่ยมมาชมเช่นกัน