งานวันนี้สำเร็จลงได้เพราะ 1) ทีมเจ้าหน้าที่ประจำคือ กองการเจ้าหน้าที่นำทีมโดย ผอ.อุ่นเรือน  มงคลชัย  คุณศิริพร  ศรีอุ่น  และคณะ  ซึ่งบอกกับผมว่าวันนี้คนมาเยอะมาก แต่ไม่เหนื่อยเลยเพราะภูมิใจที่มีผู้สนใจมาก  2) ทีมกรรมการพัฒนาบุคลากร โดย วิทยากรเอกในวันนี้ คือ ผศ.จงรักษ์  หงษ์งาม  (อ.เก่ง) ที่เก่งสมชื่อ และดร.อาภา  จันทรเทวี  นักเรียนเก่า Harvard  ผู้มุ่งมั่นตลอดจนทีมงานท่านอื่นๆ อีก  ทีมงานเหล่านี้ถือเป็นความหวังของมข.ในอนาคต ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์