AAR การประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 20 (3)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
     และต่อไปนี้ คือ  AAR  ของผู้เขียน
     1. เป้าหมายและความคาดหวังของการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้  คือ  เป็นทีมงานของ สคส.  รับหน้าที่สรุปการประชุมครั้งนี้  และเนื่องจากความรู้อันจำกัดของผู้เขียน  จึงไม่เคยรู้มาก่อนว่า  กศน. มีการดำเนินงานที่มากมายหลากหลายมากกว่าการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ  จึงต้องการมาเรียนรู้ว่า กศน.  มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างที่นอกเหนือไปจากการจัดเรียนการสอนสายสามัญตามที่ผู้เขียนเข้าใจ
     2. สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวัง คือ  ได้เรียนรู้ว่า กศน. ทำอะไรมากกว่าที่คิดไว้เยอะ  นี่เพียงแค่ กศน. 4  แห่งเท่านั้น  ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มากมายขนาดนี้  และแต่ละแห่งก็จะมีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นที่แตกต่างกันไป  ซึ่งหากได้มีโอกาสได้ฟังการเล่าเรื่องของ กศน. ทั่วประเทศ  จะต้องยิ่งตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้แน่นอน  เนื่องเพราะ บทบาทของ กศน. ในปัจจุบัน เกี่ยวพันเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิตความอยู่ของชาวบ้านมากกว่าโรงเรียนในระบบเสียอีก  เรียกได้ว่า ไม่มีรั้วขวางกั้นระหว่างแหล่งเรียนรู้กับชาวบ้านเลย  ชาวบ้านทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขมากเหมือนกับการเรียนรู้ในระบบ  ซึ่งผู้เขียนคิดว่า  การดำเนินงานของ กศน. จะช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี
     3. สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหวัง  แม้ว่า คนเข้าร่วมครั้งนี้ (ทั้งในส่วนของวิทยากรหลัก  และผู้เข้าร่วมที่สนใจ)  จะมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดหวังไว้  แต่สิ่งที่ได้มากกว่า คือ  การได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพเต็มเปี่ยม  เรียกได้ว่า  เป็นการพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
     4. สิ่งที่ควรต้องปรับปรุง หากมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก  คือ  สคส. อาจจะต้องมีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงเป้าหมายกับภาคีหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการจัดการความรู้แต่ละครั้ง  ซึ่งจะช่วยทำให้เราได้ผู้ที่อยู่ในแวดวงนั้นๆ  ในสัดส่วนที่มากขึ้น  
     อย่างไรก็ตาม  เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย  และอาจจะไม่สำคัญมากเท่ากับคุณภาพของผู้เข้าร่วมประชุม,  บรรยากาศ ความเอื้อเฟื้อ การมีใจที่จะแบ่งปัน และเนื้อหาความรู้จากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรงนี้จะมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความหมายของการจัดการความรู้ตามแบบฉบับของ สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)