สัมภาษณ์โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความร่วมมือ ม.ข และ ม.ราชภัฎอุดรธานี

 วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยการนำเอาประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน "ผู้ประกอบการใหม่" ให้สามารถก่อตั้งกิจการ ได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

 ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ จะทำการสัมภาษณ์ที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

 รายละเอียดอ่านได้ใน http://www3.smethai.net/nec/jsp/main.jsp

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

pichai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

จากการยื่นยันยอดรับสมัคร  ณ.10กพ.2549 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการNEC ศูนย์อุดร จำนวน 70 คน ในวันที่ 14 กพ.2549สัมภาษณ์ โดยมีเป้าที่จะรับได้ไม่เกิน 35 คน สำรอง 6 คน (จริงๆ แล้ว อยากรับทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนด )

        พิชัย