ความร่วมมือ ม.ข และ ม.ราชภัฎอุดรธานี

 วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยการนำเอาประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน "ผู้ประกอบการใหม่" ให้สามารถก่อตั้งกิจการ ได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

 ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ จะทำการสัมภาษณ์ที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

 รายละเอียดอ่านได้ใน http://www3.smethai.net/nec/jsp/main.jsp

JJ