รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 1/2549

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 1/2549

         สคส. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย สคส. ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549  และได้นำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน KM ประเทศไทย   และการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ KM ดังนี้

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549

วิจารณ์  พานิช

 9 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)