ความเห็น 11895

สมรรถนะฉบับมข. (2)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 
กรุณาแขวน Slide ที่บรรยายขึ้น Blog ด้วยครับ ท่านที่ไม่ได้เข้าจะได้ "ศึกษา จาก"ประสบการณ์จริงที่ใช้ใน คณะวิทยาการจัดการ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ของ อ.เก่ง และ อ.อาภา"