เครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน

ผู้เข้าประชุมมักคาดหวังว่าการปฏิบัติของเทพธารินทร์จะใช้เป็นที่อ้างอิงได้

เมื่อวานนี้ดิฉันเข้าประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ซึ่งมี ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ([email protected]) จากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายฯ การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ ดร.อัญชลีแจ้งว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย หลังจากนี้จะจัดทำเอกสารเสนอแนะการพัฒนาระบบข้อมูลของประเทศไทยต่อไป ผู้มีรายชื่อในทีมงานมาเข้าประชุมรวม ๘ คนจากจำนวน ๑๘ คน และมีเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมด้วย ๓ คน

สาระสำคัญของการประชุมวันนี้คือการทบทวนและสรุปตัวชี้วัดโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมด มีการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มได้แจกแจงว่ามีอะไรบ้าง วิธีการคิดตัวเลขเอาอะไรเป็นตัวตั้ง อะไรเป็นตัวหาร และจะมีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร ตัวอย่างตัวชี้วัดมีดังนี้

๑. กลุ่มปัจจัยเสี่ยงและการให้บริการทางการแพทย์ มี ๑๖ ตัวชี้วัด เช่น

   ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินในผู้ใหญ่
   ความชุกของโรคอ้วน
   ความชุกของรอบเอวเกินปกติ
   ความชุกของระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 
   ความชุกของระดับความดันเลือดผิดปกติ 

๒. กลุ่มการป่วยและการให้บริการทางการแพทย์ มี ๒๑ ตัวชี้วัด เช่น

   ความชุกโรคความดันเลือดสูง
   ความชุกโรคเบาหวาน
   ร้อยละของการตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวาน
   อัตราการควบคุมระดับความดันเลือดได้ดี 
   ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดขา 

๓. กลุ่มการตายและการให้บริการทางการแพทย์ มี ๖ ตัวชี้วัด เช่น

   อัตราตายโรคเบาหวาน  
   อัตราตายโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  
   อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง  

เท่าที่ฟังดูดิฉันเห็นว่าการกำหนดตัวชี้วัดใดๆ นั้น จะเลือกตัวไหน เก็บข้อมูลอย่างไร ก็ยังมีข้อแย้งเรื่องความสมบูรณ์เสมอ การเก็บตัวชี้วัดบางตัวก็ต้องตัดสินใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรดี เช่น การวัดเส้นรอบวงเอว จะวัดผ่านระดับสะดือหรือวัดเหนือ iliac crest ผู้เข้าประชุมมักคาดหวังว่าการปฏิบัติของเทพธารินทร์จะใช้เป็นที่อ้างอิงได้ ดิฉันจะต้องสื่อความคาดหวังนี้ไปยังทีมของเทพธารินทร์ให้รู้ตัว ถือเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่จะช่วยให้เราพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ระบบข้อมูล#โรคหัวใจและหลอดเลือด

หมายเลขบันทึก: 15036, เขียน: 10 Feb 2006 @ 14:54 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)