สมรรถนะฉบับมข. (1)

วันนี้มีการประชุมสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดทำสมรรถนะของสายงานต่างๆ ที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  วางแผนปฏิบัติการไว้  มีผู้เข้าประชุมจำนวนมากเกินความคาดหมาย จนต้องจัดเก้าอีเสริม (ประมาณ 500 คน)  ตอนบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระบุสมรรถนะที่คาดหวังตามพจนานุกรมสมรรถนะที่ได้จัดทำไว้  ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมข. จะอาศัยสมรรถนะเป็นฐานตั้งแต่การรับเข้าจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งงาน  ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากจะสามารถปรับใช้ได้ในเร็ววันนี้  บรรยากาศการประชุมดังในภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)