เรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริก

      ตั้งใจเอาไว้ตั้งนานแล้วค่ะว่าจะพยายามแบ่งเวลาในตอนกลางคืนหลังจากเตรียมสอน  ตรวจงานของนักศึกษาแล้ว  มาเริ่มศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจัดการความรู้ฯ อย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที  หลังจากที่ทำอย่างขาดๆ  หายๆ  มานาน  ก็เลยถือโอกาสฤกษ์งามยามดีในคืนวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  ซึ่งพวกเราไปนอนกันที่บังกะโล  บริเวณบ้านเพ  จังหวัดระยอง  อากาศกำลัง (หนาว) พอดี  ศึกษาเอกสารที่ผู้วิจัยเตรียมมาเสียหน่อย  สำหรับเอกสารนี้เป็นข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของ  เทศบาลตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  จัดทำขึ้นในเดือนมิถุนายน  2548  มีเนื้อหาที่สำคัญหลายส่วน  แวนนี้จะขอเล่าในส่วนของสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล  ซึ่งมีรายละเอียดพอที่จะสรุปได้ดังนี้ค่ะ

      1.สภาพทั่วไป

          1.1ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครองเทศบาลตำบลแม่พริก

               ลักษณะที่ตั้ง

               ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้  ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ 125 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 480 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 2,500 ไร่  หมู่บ้านในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลแม่พริก  ประกอบด้วย  หมู่1  บ้านแม่พริกลุ่ม  หมู่2 บ้านท่าด่าน  และหมู่5  บ้านสันป่าสัก

                อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ    ติดกับ   เขตป่าสงวนบ้านแม่พริกลุ่ม  หมู่1  ตำบลแม่พริก

                ทิศใต้        ติดกับ   ห้วยล้อหัก  บ้านแม่พริกลุ่ม  หมู่1 , บ้านสันป่าสัก  หมู่5  ตำบลแม่พริก

                ทิศตะวันออก   ติดกับ  แม่นำวัง  บ้านท่าด่าน  หมู่2  ตำบลแม่พริก

                ทิศตะวันตก   ติดกับ  บ้านแม่พริกบน  หมู่4  ตำบลแม่พริก

            1.2สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

                 ลักษณะภูมิประเทศ

                 สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่พริก  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มนำห้วยแม่พริก  ลำห้วยล้อหัก  และบางส่วนอยู่ในเขตลุ่มแม่นำวัง  ลักษณะโดยทั่วไปของที่ตั้งจึงอยู่ระหว่างลุ่มแม่นำวัง  และลำห้วยแม่ล้อหัก  โดยมีลำห้วยแม่พริกไหลผ่านกลางพื้นที่  ซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม

                 ลักษณะภูมิอากาศ

                 เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นท้องกะทะ  สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน  อุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส  และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส  มีฝนตกในปริมาณที่ปานกลางในฤดูฝน

             1.3สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

                  การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่  คือ  การเกษตรกรรม  ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพืชสวน  พืชไร่  และทำนา  พืชสวนที่สำคัญ  ได้แก่  กล้วยนำว้า  ส้มเกลี้ยง  มะนาว  ขนุน  ลำใย  มะม่วง  มะละกอ  พืชไร่  ได้แก่  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 

                  ประชากรมีบ้านเรือนหนาแน่นบริเวณถนนสายหลัก  เช่น  ถนนแม่พริก-แม่พริกบน  สภาพโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

       วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ   เพราะ  รู้สึกเพลียมาก  แล้วจะมาเล่าต่อในวันต่อๆไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)