การจัดการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง..ในโรงเรียนประถม.....เป็นชื่อเรียงความ  ที่ครูอ้อยกำลังเขียน  เพื่อส่งประกวด  และเก็บไว้เป็นผลงานในการเลื่อนวิทยฐานะ  

เรียงความเรื่องนี้  ไม่ได้เกิดจากการเขียนแบบ..เลื่อนลอย...หรือพกลม 

แต่เป็นการเขียนมาจากการปฏิบัติจริง  ในเรื่องการจัดการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง...ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ครูอ้อยสอนอยู่  

ยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้  เนื่องจากยังไม่สมบูรณ์ 

อาจจะมีการรายงานตลอดระยะเวลาของการเขียน  อันเป็นส่วนนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย

ในภาพ  เป็นนักเรียนคนหนึ่ง  ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ในเมืองหลวง  ที่มีความพร้อมทั้งเรื่อง  สถานที่  บุคลากร  การช่วยเลือดูแลนักเรียนตามโครงการต่างๆที่รัฐจัดให้..และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

Dsc02312

การจัดการความร้แบบใด  ที่ทำให้  ความรู้สึก  ความคิด  ซึมลึกลงเข้าไปอยู่ในสมอง  ความคิดคำนึงของเด็กประถม  อันจะเติบโตขึ้นมา  เรียนต่อในระดับต่อไป....

ทฤษฎี  กับการปฏิบัติ  ดำเนินติดตามกันไปด้วยกันหรือไม่...เป็นคำถามที่จะต้องศึกษากันต่อไป  ถึงอย่างไรก็ตาม...

ภาพนี้  รองเท้าคู่นี้  จะสะท้อนให้เห็นถึง   สภาพจิตใจ  การดำรงชีพ  เศรษฐกิจครอบครัว  สถานศึกษา...ได้หรือไม่