การสอนอ่านภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 2   นั้น ถ้าไม่ได้สังเกตให้ดี  จะเห็นว่าเด็กอ่านได้คล่องแคล่ว   พอจะขึ้น ป. 1 คุณแม่ก็จะขอหนังสือ ภาษาไทยไปสอนอ่าน  เปิดเทอมไม่เท่าไร   ครูยังไม่ทันได้สอนอะไรมากมาย เด็กอ่านหนังสือได้ หลายหน้าแล้ว           เด็กเก่งอย่างนี้  ชักสงสัย  ต้องให้อ่านให้ฟัง ชัด ๆ เสียแล้ว   ลองจับเด็กที่อ่านเก่งมากมาอ่าน  1 หน้า  2 หน้า  โอ้โฮ อ่านได้คล่องแคล่วจริง ๆ            ทีนี้ให้อ่านตามที่ครูชี้บ้างซิ   นิ่งอยู่ตั้งนาน  สรุปก็คืออ่านไม่ได้  ทั้ง ๆ ที่เมื่อตะกี้อ่านได้ไม่ติดขัด  ชักยังไงเสียแล้ว            ลองอีกคนซิ  ก็อ่านได้คล่องแคล่วเหมือนกัน   เอ้า อ่านตามที่ครูชี้บ้าง  คนนี้อ่านได้ โดยใช้วิธี นับคำอ่าน มือก็ชี้ไปตามคำที่อ่าน   ถึงคำที่ครูชี้ ก็บอกได้ว่า คำนี้อ่านว่าอย่างไร            เริ่มสังเกต เด็กอีกหลายคน  ก็เป็นอย่างเดียวกัน  สรุปว่า ที่เด็กอ่านได้นั้น แท้จริง เด็กจำคำอ่านมา  ถ้าคำนั้นไปอยู่หน้าอื่น ๆ เด็กจะอ่านไม่ได้  เพราะจริงๆ เด็กอ่านยังไม่ได้  เพียงแต่จำได้ว่าหน้านี้อ่านว่าอย่างไรบ้างเท่านั้น โดยเฉพาะ  เด็กจะมีจำภาพได้มากกว่า หน้านี้ ภาพนี้ อ่านว่าอย่างไร 

          สอนภาษาไทย มาหลายปี  ก็ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ  จนในที่สุด   ไม่ได้ยึดหนังสือภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการเลย  ก็เพราะเด็กอ่านได้คล่องแคล่ว จนสังเกตยาก  ว่าเด็กอ่านได้จริงหรือเปล่า 

          สอนเด็ก ป.1  - ป. 2   ให้อ่านออก เขียนได้  จะสอนอย่างไรดี   ขอความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์หน่อยค่ะ