ปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ไร่ละ 1 ตัน


ปลูกข้าวไร่ละตัน
ศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 465345

แนวคิด..การผลิตข้าวไร่ละ 1,000 กิโลกรัม

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักที่สำคัญของประเทศไทย แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวยังต่ำมาก แนวคิดที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นจากไร่ละ 380 460 กก./ไร่ เป็นไร่ละ 960 1,000 กก./ไร่ สามารถทำได้ดังนี้              1. ข้าว 1 เมล็ดมีน้ำหนัก 0.027 0.030 กรัม.ต้องการข้าว 1,000 กก./ไร่ หรือ 1,000,000 กรัม จะต้องมีเมล็ดข้าว  1,000,0000.030 = 33,333,333 เมล็ด/ไร่2.    ข้าว 1 รวงมีเมล็ดดีประมาณ  100 เมล็ด ต้องการข้าว 1,000 กก./ไร่ จะต้องมีรวงข้าว  33,333,333/100 = 333,333 รวง/ไร่ หรือ 208 รวง/ตรม.3.  ปกติเกษตรกรจะปักดำข้าวระยะ 25x25 ซม. จะมีต้นข้าว 16 กอ/ตรม. ข้าวแตกกอ 5-6 รวง จะได้รวงข้าว 80-96 รวง/ตรม จะได้ผลผลิตประมาณ 384460 กก./ไร่

วิธีการเพิ่มผลผลิต

1.  ปักดำให้ถี่ขึ้นระยะ 20x20 ซม. เพื่อให้ได้ต้นข้าว 25 กอ/ตรม.2.  เร่งปุ๋ยตามคำแนะนำ GAP ให้ได้เนื้อปุ๋ยตามที่ข้าวต้องการ(ข่าวเกษตร:งานข้าว: ฉบับที่ 3)เพื่อให้ข้าวแตกกอมากประมาณ 8 รวง/กอ จะมีรวงข้าว 200 รวง/ตรม.3.    ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ตามคำแนะนำ GAP บำรุงเมล็ดในรวงข้าวให้ได้ 100 เมล็ดดี/รวง จะได้ผลผลิตประมาณ 960 กก./ไร่

ข้อควรคำนึง

1. ต้องพิจารณาศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดของข้าวแต่ละพันธุ์2. ต้องเลือกระยะเวลาปลูกข้าวให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดระยะเฉื่อย โดยเฉพาะข้าวไวแสง3. สภาพที่นาต้องเหมาะสม ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. ต้องหมั่นตรวจแปลงนา ป้องกันศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานอย่างสม่ำเสมอ4. ต้องปฏิบัติการ ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย(ข่าวเกษตร:งานข้าว:ฉบับที่ 1-2)5. ต้องพิจารณาราคาข้าวและราคาปุ๋ยประกอบในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่าง   การปลูกข้าวหอมมะลิตามคำแนะนำ GAP   ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวไวแสง ควรตกกล้าช่วงกลางเดือนมิถุนายน    ปักดำระยะ 20x20 ซม.จะได้ต้นข้าว 25 กอ/ตรม. ใส่ปุ๋ยให้ได้เนื้อปุ๋ย 8-6-0 กก./ไร่ในนาดินเหนียว และ 8-6-6 กก./ไร่ในนาดินทราย เช่น ดินเหนียวใช้สูตร 18-46-0+46-0-0 =13+5 กก./ไร่ และดินทราย สูตร 18-46-0+46-0-0+0-0-60 = 13+5+10 กก./ไร่ ให้ข้าวแตกกอ 8 รวง/กอ จะได้ 200 รวง/ตรม. และใส่ปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46-0-0 =10 กก./ไร่ทั้ง 2 ชนิดดินในช่วงข้าวตั้งท้อง
เพื่อให้รวงข้าวมีเมล็ดดีไม่น้อยกว่า 100 เมล็ด/รวง ถ้าไม่มีภัยธรรมชาติ หรือศัตรูข้าวรุนแรง จะได้ผลผลิต 960-1,000 กก./ไร่

งานข้าว: 4          นายปรีดา บุตรดีวงศ์ นวก 6 : เรียบเรียง**********

 ความเห็น (4)

- ปลูกข้าวแบบสุพรรณ

- ไร่ละ ๔ ครั้ง

- ต้องได้ ๑ ตันแน่ๆ

- แซวค่ะ

 

  • จ้า..คุณครูคนเก่ง
  • นี่..มีอำไรจะบอก.
  • ครูไม่ได้ถูกเบรคคนเดียวหรอก
  • โครงการผมก็ถูกให้ชลอการเบิกจ่ายไปก่อน
  • แต่พืชฤดูแล้งจะเก้บเกี่ยวภายในเมษายนนี้
  • ถ้าอนุมัติหลังเมษาจะปลุกพืชอะไรได้
  • เขาให้ยกเว้นข้าวด้วยนา
  • แต่เขาสั่งมา
  • เราก็ต้องทำ
  • นะ

เพลี้ยกินวันเดียว

ข้าว 1 ตัน = 0 ลบกับหนี้ที่มีอยู่ยกกำลังวันที่เป็นหนี้ดิ๊ฟกับยอดเงินกู้งวดล่าสุด

คุณ แหม..เขาไม่กลัวเพลี้ยกระโดกันแล้วครับ ^^

ดูได้จากงานเขียนใหม่ ๆ ใช้วัคซีนให้พืชต้านโรคแมลงได้..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี