วันนี้อาจารย์ดุสิต ได้เรียกประชุมในตอนเช้าเรื่องการ Present งานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และได้บอกให้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 อีกด้วยครับ และยังบอกให้รีบเร่งมือในการจัดทำโครงการให้เรียบร้อยครับ

     หลังจากประชุมเสร็จก็ได้แบ่งงานโครงการกันทำต่อครับ