ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ – ตอนที่ 3

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“....ต้องระวังเรื่องรางวัลมหิดล อย่าให้เป็นตลกระหว่างชาติขึ้นมา....”

               ต่อจากตอนที่แล้ว.... บทความก่อนหน้านี้ ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  ตอนที่ 1, ตอนที่ 2  

                                ******************************************* 
ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  โดย ศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ

ตอนที่ 3                

                ในการตั้งคณะกรรมการรางวัลนานาชาติชุดแรกนั้น  ผมมีโอกาสดีอันหนึ่งคือได้เป็นกรรมการ Advisory Committee for Health Research และกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกหลายชุด  และพอดีกับได้เป็นประธาน Technical Committee ในเรื่อง Research ในการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกอยู่ครั้งหนึ่ง ก็ทำให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกหลายคน

                ในการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้น   เนื่องจากมีผู้ที่มีความรู้ให้เลือกหลายคน   ผมจึงใช้หลักการหาคนที่มีความเห็นใจประเทศไทย   มีความเข้าใจในปัญหาของเราที่พยายามจะทำงานให้ดีขึ้น  ต้องมีความเข้าใจในพระราชวงศ์จักรี  และมีศรัทธาในระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     ซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวมีไม่มากนัก   

                 ผู้ทีเป็นกรรมการชุดแรกมีดังต่อไปนี้    บุคคลผู้หนึ่งที่ได้รางวัลโนเบลมาในเรื่อง Microbial Genetics อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ชำนาญในเรื่องโภชนาการ  และก็กำลังเป็นประธานรางวัลทางโภชนาการของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งบริษัทที่จำหน่ายอาหารของสหรัฐเป็นผู้อุปถัมภ์   อีกคนหนึ่งเป็นแพทย์ชาวแคนนาดา  และเคยมีตำแหน่งใหญ่ในมหาวิทยาลัยในแคนนาดา  และต่อมาเป็นประธานกรรมการของ Board ของ Rockefeller Foundation    อีกคนหนึ่งเป็นชาวเดนมาร์กเคยเป็นผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกและคนสุดท้ายเป็นชาวอินเดีย   เคยเป็นอธิการบดีของ All India Institute of Medical Science และเคยเป็น Director General ของ Indian Council for Medical Research และเป็นผู้พูดอังกฤษได้เหมาะมากเป็นแบบ Royal English   

                สำหรับคนไทยก็มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฎ์ สิตปรีชาศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  และผม    คณะกรรมการของมูลนิธิฯ  ก็ได้ยินยอมรับรองการเลือกบุคคลเหล่านี้เข้าประกอบเป็นคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ    ขณะนั้นในประเทศไทยก็มีความตื่นเต้นในเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกันมาก  และมีบทวิจารณ์ในสื่อมวลชนต่าง ๆ  มากพอสมควร         ผมยังจำข้อเขียนของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “ต้องระวังเรื่องรางวัลมหิดล   อย่าให้เป็นตลกระหว่างชาติขึ้นมา”

                                                                                                                          (โปรดติดตามต่อไป)
                                *******************************************
ที่มา : บทความพิเศษ  ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  โดย ณัฐ ภมรประวัติ พ.บ.
         จาก สารศิริราช  ปีที่ 54 ฉบับที่ 9 กันยายน  2545

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

14365

เขียน

08 Feb 2006 @ 09:11
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก