งานชิ้นที่ 2

ตั้งใจมากค่ะ

http://gotoknow.org/file/techno4522/Pang1.jpg

ขั้นตอน

การสร้างตัวอักษรเรืองแสง
ขั้นตอนการทำ
1.คลิกไฟล์ใหม่ขึ้นมาจากนั้นกำหนดค่าดังนี้
   Width = 5 inches
   Height = 5 inches
 Resolution = 150 pixels/inch
 Mode = RGB Color
2.เทสีดำลงไปให้กับพื้นหลัง
3.พิมพ์ตัวอักษร
4.โหลด Selection จากเลเยอร์ตัวอักษร
5.สร้างเลเยอร์ใหม่
6.เทสีเหลือที่สร้างเลเยอร์ใม่
7.กดปุ่ม Ctrl+D เพือยกเลิก Selection
8.แดรกเมาส์  ลากเลเยอร์ใหม่ลงมาใต้เลเยอร์ตัวอักษร
9.คลิกเมนู Filter>Blur>Gaussian Blue เพื่อเลิกใช้  Filter สำหรับลดความคมชัด
10.กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับคลิกเลเยอร์ตัวอักษร
11.สร้างเลเยอร์ใหม่
12.เทสีขาวลงไป
13.คลิกเมนู Filter>Blur>Gaussian Blue
14.สังเกตผลลัพธ์ ตัวอักษรที่ได้จะมีลักษณะของการเรืองแสง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวีณาComworkความเห็น (0)