ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ ว่า คุณลุง คุณป้าของเรา ยังมีฟันดี ฟันทน กันอยู่มาก วันนี้ก็เลยเอาภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประกวด "10 ยอดฟันดีวัย 80 ปี" ซึ่งมีการประกวดกันที่กรมอนามัย เมื่อ 2 กันยายน 2547 มาอวด ที่จังหวัดอื่นๆ ก็มีการประกวดนะคะ ถ้ามีโอกาสจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชื่นชมค่ะ

ผู้เข้าร่วมประกวด 10 ยอดฟันวัย 80 ปี และเจ้าภาพผู้ดำเนินการประกวด

ผู้สูงวัย คือบุคคล มีคุณค่า
งามสง่า กายและใจ ในทุกหน
สุขภาพดี เสริมบุคลิก ให้ทุกคน
ดำรงตน มีเมตตา บารมี

การดูแล อนามัย ในทุกเรื่อง
จะต่อเนื่อง เป็นนิสัย ไม่หลีกหนี
เป็นตัวอย่าง แก่ลูกหลาน ในด้านดี
80 ปี ชีพสดใส ไร้โรคา

ประพันธ์โดย พันเอกหญิงดารนี จินดาพล
คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข ... กันยายน 2547