โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ


ระดับกองทุน กองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ

สรุป การประชุมหารือโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ

จากการหารือในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ ดังนี้

คุณประมวล วรานุศิษฏ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.ทักษิณ คุณพัชรี วารีพัฒน์ ตัวแทนจากตำบลกะหรอ อ.พรเพ็ญ ทิพยนา หัวหน้าโครงการ อ.นิษฐิดา พัฒนสงค์ นักวิจัย มวล. อ.ไพโรจน์ นวลนุ่ม นักวิจัย มวล. คุณจิรา กาญจนภักดิ์ คุณหทัย เหมทานนท์ ผู้ประสานงานหน่วยจัดการความรู้ และ อุบลรัตน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยนักวิจัย

                         ผลสรุปของหลักสูตรการฝึกอบรม จะแบ่งออกเป็น 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1         วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

เรื่อง              การบริหารจัดการกองทุน (บริหารคน/ทุน/กิจกรรม)   ประเด็นสำคัญประกอบด้วย  การเพิ่มพลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ถ่ายทอด                     ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้ซักถามถึงปัญหาต่าง ๆ

วิทยากรโดย  อ.จำนงค์ แรกพินิจ

ครั้งที่ 2       วันที่จะกำหนดหลังจาก ครั้งที่ 1

เรื่อง         จะเน้นในเรื่อง การเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง “การทบทวนตนเอง รู้ศักยภาพ  รู้ปัญหาตนเอง “

วิทยากรโดย คุณประมวล วรานุศิษฏ์ และทีมงาน

ครั้งที่ 3     วันที่จะกำหนดหลังจาก ครั้งที่ 2

เรื่อง           เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม “ ตลาดนัดความรู้ “ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาเล่าประสบการณ์การทำงานและการบริหารจัดการ กลุ่ม      ( คุณสุไพ วงศ์เมฆ จากบ้านเกาะจาก ท่านรองเสถียร จาก ต.ท่าไร่  และ  อ.วิรัตน์

วิทยากรโดย ทีมวิจัย มวล. และวิยากรจากภายนอก

ครั้งที่ 4      วันที่จะกำหนดหลังจาก ครั้งที่ 3

เรื่อง           แนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ “ นำเสนอแนว      ทางในการพัฒนากองทุน / กลุ่ม “ นำแผนการพัฒนาไปเสนอแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านของตนเอง

วิทยากรโดย จะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

ครั้งที่ 5        วันที่จะกำหนดหลังจาก ครั้งที่ 4

เรื่อง            การถอดบทเรียน สรุปและประเมินผลของการฝึกอบรม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร

วิทยากรโดย      จะหารือกันอีกที

      ทั้งหมดนี้ก็เป็นกำหนดการณ์ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ   ส่วนผลของการฝึกอบรมจะออกมาในรูปแบบใด จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14522เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2006 11:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 12:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี