แดจังกึม(๖) สมรรถนะ และ พฤติกรรม

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Competency and Performance

ภาพนี้หลายท่านรู้จักดี หลายท่านอาจไม่เคยเห็น แต่ภาพข้างล่างนี้ทุกคนจะร้อง อ้อ

เรียนรู้จาก คุณหมอจังกึม วันอาทิตย์นี้ น่าจะเป็น เรื่อง Competency และ Performance และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเฉพาะ จากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

คุณหมอจังกึม โดนคำสั่งย้ายให้ไปทำงานที่ " หน่วยแพทย์ชุมชน" เนื่องจาก Competency หรือ สมรรถนะ บางเรื่องยังไม่ดี คือ การเป็นแพทย์ที่ดีจะต้องมี " ความเป็นวิชาชีพ " และ " ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้"

พระเอกเป็นผู้บอกกับทีมแพทย์ ว่า "คุณหมอจังกึม ไม่ได้ขาดสมรรถนะ ที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้" ตัวอย่างที่เป็น พฤติกรรมการแสดงออกคือ

๑.แม้คุณหมอจังกึมจะเจ็บป่วย ก็ไม่เคยละทิ้งคนไข้ดูแลอย่างใกล้ชิด

๒.เมื่อกลับออกมาจาหมู่บ้านชาวบ้านต่างยกย่องสรรเสริญและมีของฝากมาให้อย่างมากมาย

จากหนังในตอนนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนระหว่าง "ความเชื่อมโยง ของสมรรถนะ (Competency) และ พฤติกรรมที่แสดงออก (Performance) และ การประเมิน ๓๖๐"

หากผู้บริหารสนใจแต่ ทฤษฎี รู้แต่ว่า สมรรถนะ เป็นอย่างไร ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึง "พฤติกรรม การแสดงออกจริง โดยเฉพาะการฟังความรอบด้านที่เรียกว่า การประเมิน ๓๖๐ องศา อาจตัดสินใจผิดพลาด เสียคนดีๆที่ตั้งใจทำงานได้ครับ" โดยเฉพาะการโยกย้ายบุคลากรที่เราได้รับข่าวบ่อยๆ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)