วันนี้ค่ำ ๆ หน่อย เพื่อนจากยะลา “คางคูด 47” เป็นบัดดี้ของผมสมัยเรียนที่ วสส.ยะลา ได้โทรศัพท์มาหา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และเชิงขอช่วยให้ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนอีกคนที่ปทุมธานี (พรก 47) เพื่อผลักดัน เรื่อง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ..... แต่ผมได้ปฏิเสธไปเนื่องจากสิ่งนี้ผมได้เคยแสดงออกไปหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง ผมจึงเลือกเดินทางตามโจทย์ที่เคยเสนอคือ “เพื่อนหมออนามัยมากกมาย ก็มีศักยภาพ แต่จะทำอย่างไรให้สังคมได้รับรู้บ้าง?” ไม่ใช่รู้สึกแปลกแยก แต่ผมมองเห็นความไม่พร้อมในการทำงานเป็นทีม ซึ่งทีมใหญ่มาก ผู้ประสานในจังหวัดเองก็มีความมุ่งมาดทางการเมืองพ่วงท้ายมากเกินไป ผมจึงได้เลือกแนวทางใหม่ที่จะดำเนินการให้หมออนามัยมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองก่อน

     เมื่อได้เห็นบทความเรื่องค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุขยุคปัจจุบัน เป็นธรรมแล้วหรือ? มีคนแสดงความคิดเห็นโดยคุณ "DN เอ" ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนหัวเรื่องที่กำหนดคือ “เมื่อผมปฏิเสธเพื่อนแล้วเกิดไม่สบายใจ” และคิดใหม่ว่าจะทำเท่าที่ทำได้ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขืนใจตัวเองในสิ่งที่ไม่ควรทำ ขั้นต้นอยากจะได้นำข่าวสารนี้มาเผยแพร่ไปก่อน ดังนี้

     ด่วนที่สุด….เชิญตัวแทนหมออนามัยทั่วประเทศพบ รมว.สธ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 (คลิ้กดูรายละเอียด)  ท่านพินิจ จารุสมบัติ รมว.สธ. ยินดีมาพบปะหมออนามัยทั่วประเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สป. (ตึก 7 ชั้น 9 ) เพื่อรับฟังปัญหาและความก้าวหน้าการขับเคลื่อน พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงเรื่องหัวหน้า สอ. ซี 7 การกระจายอำนาจ ฯลฯ จึงขอเชิญหมออนามัยทั่วประเทศ มาพร้อมเพรียงกันที่ ห้องไพจิตร ปวะบุตร เวลา 09.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณฤทธิ์เดช คำแพงศรี 01-3803128
คุณนิรุจน์ อุทธา 01-8739692
หรือ…
สมาคมหมออนามัย 02-5901946

     แต่ผมคนหนึ่งสัญญากับตัวเองว่าไม่ไป เพราะไม่จำเป็นและไม่คุ้มค่า ยังมีวิธีการอื่นอีกมากมาย ที่ทำแล้วประชาชนไม่เดือดร้อน และได้ผลมากกว่า ผมอาจจะคิดสวนทาง แต่ไม่สวนใจตัวเอง เท่านี้ก็มีความสุขแล้วครับ