ฟ้าครับ
Roadmap
เมื่อวานนี้มีการจัดอบรมสัมมนาเรื่อง "ใช้ Technology Roadmap เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรได้อย่างไร" ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 ท่าน
แผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เป็นกระบวนการและวิธีคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ การตลาด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และทรัพยากรเข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลายในบริษัทชั้นนำทั่วโลก ในประเทศไทยหลายองค์กรก็เริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้แล้วในการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในหน่วยงานวิจัยและพัฒนา จนถึงหน่วยงานด้านนโยบาย
การสัมมนาเมื่อวานนี้เป็นภาคแนะนำ (introduction) เพื่อให้รู้จักและสามารถเห็นแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่จะมีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับองค์กรที่สนใจจริง ๆ ในเดือนมีนาคม 2549 ตลอดทั้งเดือน
มีคำถามเชิงข้อคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านผู้เข้าร่วมท่านหนึ่ง ว่าจริง ๆ แล้วการทำ roadmap จะต้องทำตั้งแต่ระดับใหญ่ให้เห็นภาพรวมของประเทศก่อน เปรียบเหมือนสร้างทางหลวงสายหลักก่อน แล้วจึงมาทำถนนสายรองก็คือ roadmap รายส่วน รายอุตสาหกรรม หรือบริษัท ไม่ใช่หรือ?
คำตอบในเรื่องนี้ก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ
แต่จากประสบการณ์ผมคิดว่าการทำภาพรวมเปรียบไปก็คล้ายกับการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราทุก ๆ 5 ปี ถามว่ามันได้ผลหรือไม่ ถ้าไปถาม TDRI ก็คงบอกว่าไม่ได้หรอก คราวนี้ถ้าเราคิดว่า roadmap ระดับชาติมันมีประโยชน์จริง ๆ (ซึ่งเกาหลีทำได้สำเร็จ และดูเหมือนมีประโยชน์มากด้วย) การลงมือทำมันต้องใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญของคนที่มาร่วมกระบวนการ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของทุกภาคส่วน เราจะรอไหวหรือไม่ และมันจะอุ้ยอ้ายเกินไปที่จะตอบโจทย์ของภาคส่วนเล็ก ๆ หรือไม่ ประเด็นนี้คงต้องเอามาคิดกัน
โดยส่วนตัวผมคิดว่า ระดับไหนพร้อมก็ควรทำไปก่อนเลยครับ เพราะว่า roadmapping เป็นกระบวนการที่ต้องปรับให้ทันสมัยอยู่เรื่อย ๆ อยู่แล้ว ทำจากส่วนเล็กไปหาใหญ่ก็ไม่เสียหาย เหมือนน้ำเซาะทรายไปเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ทุกคนเห็นประโยชน์ของมัน ก็สลายหินผาได้
ฟ้าว่าไงครับ?