ความเห็น 13791

ใช้ Technology Roadmap เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันขององค์กรได้อย่างไร

ผมเอง
IP: xxx.115.6.18
เขียนเมื่อ 

แนวคิดการทำTechnology Roapmapping ก็มีส่วนคล้ายกับ Foresight Process นะครับ  แต่ประการสำคัญก็คือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องลงมาผลักดันด้วยและจากบทเรียนที่ผมได้รับและพยายามแก้ปัญหาขณะนี้ก็คือ ทำอย่างไรจะนำผลจากการทำRoadmapไปintegrateกับแผนขนาดใหญ่ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงตามroadmapได้

ฝากบอกคุณพ่อน้องฟ้าค้วยว่า ทำหน้าที่เป็นผู้แปลการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นด้านวิทยาศาสตร์ได้สละสวยและรัดกุมมากครับ