พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning บุญภักดี

LMS : Learning Management System


การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพ ควรจะมีระบบ LMS มาสนับสนุนเพื่อให้การผลิตบทเรียนและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ง่าย และประหยัดเวลามากขึ้นอีกด้วย

LMS(Learning Management System)

การจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพ ควรจะมีระบบ LMS มาสนับสนุนเพื่อให้การผลิตบทเรียนและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ง่าย และประหยัดเวลามากขึ้นอีกด้วย

LMS เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อบันทึก และจัดข้อมูลการเรียนการสอน โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้ามาใช้บทเรียน และออกจากบทเรียนของผู้เรียน ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละบท รวมทั้งการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คะแนนสอบของผู้เรียนแต่ละคนด้วยในตัวของ LMS ประกอบด้วยหลายส่วนที่อยู่ภายในระบบ เช่น

  • ระบบการจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเรียน เช่น การสร้างและการจัดการรายวิชา การลงทะเบียนกำหนดสิทธิต่างๆ ของผู้สอนและผู้เรียน LMS บางระบบสามารถให้ผู้เรียนลงทะเบียนผ่านระบบได้เลย
  • ระบบการจัดการเนื้อหา หรือ CMS (Content Management System) เป็นระบบที่สนับสนุนในการสร้างเนื้อหาโดยมีเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนการสร้างเนื้อหา นอกจากการสร้างแล้วยังสามารถนำเนื้อหาที่สร้างมาจากโปรแกรมตัวอื่นมาใช้งานได้ เช่น Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage เป็นต้น
  • ระบบการติดตามการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบ e-Learning ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนในระบบดังนั้นตัวระบบจะต้องมีการติดตามความคืบหน้าในการเรียน เช่นการบันทึกเวลาการเข้าระบบอย่างละเอียด การส่งงานผ่านระบบ ตลอดจนการให้คะแนนและให้เกรด
  • ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบนี้สามารถเปิดให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในระบบ เช่น การติดต่อด้วยเมล์ภายใน การใช้เว็บบอร์ดในการตอบกระทู้ต่างๆ หรือการใช้แชทรูม นอกจากนั้น LMS บางโปรแกรมยังสนับสนุนการติดต่อเมล์ภายนอกอีกด้วย

http://elearning1.dpu.ac.th/info3/technology/

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14354เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2006 01:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:23 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

E-Learning เป็นการเรียนที่สามารถโต้ตอบได้ใกล้เคียงกับการเรียน ในห้องเรียนปกติและยังมีข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เนื้อหาข้อมูลต่างๆ  สามารถนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี  ทีเป็นลักษณะของมัลติมีเดียหรือลักษณะของการแสดงข้อมูล    เป็นรูปภาพกราฟเสียง และภาพเคลื่อนไหวได้   ทำให้การเรียนการสอนแบบ e-Learning  น่าสนใจมากขึ้น   ถ้าเป็นตัวหนังสือล้วนๆมีหวังหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์และคุณสมบัติหลักอีกอย่างหนึ่ง          ของการเรียนแบบe-Learning    คือการเรียนระยะไกล หรือ  DistanceLearning ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเจอกัน ไม่ต้องมาเห็นหน้ากันก็สามารถเรียนหนังสือได้โดยไม่ต้องเดินทางกันให้เสียเวลา      คือผู้เรียน   และผู้สอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมเข้าไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียนและสอน กันได้
    ดังนั้นจึงเป็นผลที่ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นSelf-Learning หรือผู้เรียน
หาทางเรียนได้ด้วยตัวเองและประโยชน์ที่จะได้ตรงคือจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดัวยตนเองและมีอิสระในการเรียนมีความคล่องตัวในการเรียนมากขึ้น

ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท

ไม่ทราบว่าทำวิจัยเกี่ยวกับ E-Learning หรือเปล่าคะ  ถ้าใช่ เผื่อเราจะ Share ประสบการณ์กันได้..///  คุณ PB เรียนที่มน. หรือเปล่าคะ ???
ก็คงจะเป็นแนวนี้ครับ สนใจด้าน Blended Learning Environments Design เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎี Constructivism ครับ ผมเรียนป.โท ที่ มน.สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาครับ ท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ เป็นที่ปรึกษา จบมาประมาณ 5 ปี แล้วครับ ตอนนี้ผมมาเรียนต่อ ป.เอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษาที ม.ขอนแก่นครับ เพิ่งเรียนได้ปีเดียวเอง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี