วันวิชาการ วันสร้างองค์ความรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียน มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย งานวิชาการในโรงเรียน หนึ่งรูปแบบที่สร้างให้เด็กได้ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง (งานวันวิชาการโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา)

         เมื่อไม่นาน การเตรียมงานเพื่อจัดงานวันวิชาการในโรงเรียนก็เริ่มขึ้น เริ่มจากการประชุมแบ่งงานกัน การเลือกทีมงาน การกำหนดรูปแบบกิจกรรมในงาน และอื่นๆ 

         งานวันวิชาการเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับผู้เรียน แต่ในขณะเดียวกันควรจะเป็นงานที่สร้างทักษะทางวิชาการแก่ผู้จัดกิจกรรมไปในเวลาเดียวกันด้วย ในงานวันวิชาการนั้นจะประกอบด้วยฐานหรือซุ้มของกลุ่มสาระต่างๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตร และอาจจะมีฐานหรือซุ้มเพิ่มเติมไปด้วย เช่น ฐานแนะแนว ฐานแผนงานต่างๆในโรงเรียนหรือการบริหารงานโรงเรียน กรณีเป็นงานที่เปิดให้ผู้อื่นเข้ามาชมด้วย ฐานทักษะลูกเสือ ฐานแสดงผลงานนักเรียนอาจารย์ และหากเป็นโรงเรียนอิสลาม ก็จะมีฐานศาสนา 1-3 ฐานตามหลักสูตรที่มีอยู่ในโรงเรียน

         สำหรับรูปแบบงาน เป็นรูปแบบคล้ายๆ กับการเข้าฐานลูกเสือ เนื่องจากว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดสักเท่าไหร รูปแบบนี้น่าจะได้ผลมากที่สุด ซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นสองจำพวก หนึ่ง ทีมงาน (Staff) และสอง ผู้ร่วมกิจกรรม ทีมงานก็จะเป็นนักเรียนชั้นม.ปลาย ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         (ต่อใหม่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผมความเห็น (0)