ติดตาม KM blog นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เข้าเยี่ยมบล็อกคุณหมอสมศักดิ์ที่ http://learningsociety.gotoknow.org

วันนี้เราประชุมกับทีมจัดการของ R2R ที่ศิริราช อาจารย์เชิดชัย cluster facilitator ผู้ขยันขันแข็ง เล่าให้ฟังว่า อจ ลองเอาวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปทำกับลูก โดยทำในลักษณะที่เป็น after action review แบบง่ายๆ

ทุกเย็นตอนไปรับลูกอายุ 4 ขวบอาจารย์จะขอให้ลูกทำ AAR ด้วยการให้ลูกเล่าว่าวันนี้ได้ทำอะไรดีๆมาแล้วบ้าง ลูกสาวก็จะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้าง

อาจารยฺบอกว่าแบบนี้น่าจะเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักที่จะคิดเองว่าอะไรเป็นเรื่องดีๆที่น่าจะมาเล่าให้พ่อฟัง เป็นการช่วยให้ลูกเรียนรู็ด้วยตนเอง และยังเห็นคุณค่าของการทำความดีด้วย

ผมว่าเป็นการใช้หลัก AAR แบบง่ายๆแต่มีคุณค่า ประทับใจเลยเอามาเล่าต่อให้ฟังกันครับ

เผื่อใครจะลองเอาไปใช้กับลูกเล็กที่บ้านบ้าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM คณะพยาบาล มช.ความเห็น (0)