Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Moodle คือ ระบบจัดการคอร์ส (Course Management System - CMS) ย่อมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment สร้างโดย Martin Dougiamas ที่ปรึกษาของ TENTC พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1999 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายหลากระดับการใช้งานในกลุ่มวงการการศึกษา ในประเทศไทย Moodle ถูกพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท

Moodle Story

     คือ ระบบจัดการคอร์ส (Course Management System - CMS) ย่อมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment สร้างโดย Martin Dougiamas ที่ปรึกษาของ TENTC พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1999 มีการใช้งานอย่างแพร่หลายหลากระดับการใช้งานในกลุ่มวงการการศึกษา

     ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 50,000 รายใน 115 ประเทศ จากข้อมูลการลงทะเบียนผ่าน www.moodle.org และถูกแปลไปแล้วกว่า 60 ภาษา โดยในประเทศไทย Moodle ถูกพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท

     จากการวิจัยพบว่าในประเทศไทยมีการใช้งานโปรแกรม Moodle แล้วประมาณ 90 % โครงการเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันได้มีการจัดอบรมและเลือกใช้โปรแกรมดังกล่าวใน 921 โรงเรียนในโครงการ รวมไปถึงโครงการ SEQIP ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการอีก 150 โรงเรียน

     Moodle เป็นโปรแกรมเสรีภายใต้สัญญานุญาต GNU/GPL :ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 1.5.2

     นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของระบบการจัดการคอร์สของ Moodle จึงทำให้ Moodle สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น e-Traning, e-Office หรือนำไปสู่การใช้งานในระดับบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์กรในที่สุด

http://www.tentc.com/tentc/index.php

 

Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities. You can download and use it on any computer you have handy (including webhosts), yet it can scale from a single-teacher site to a 40,000-student University. This site itself is created using Moodle, so check out the Moodle Features demos, the Demonstration Courses or read the latest Moodle Buzz.

GNU General Public License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Moodle คือ โปรแกรมในการจัดการระบบการเรียนการสอน LMS (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นโดย Martin Dougiamas เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน ผ่านระบบการสื่อสารใน Moodle โดย Moodle เป็นโปรแกรมแบบ Open Sourse คือโปรแกรมที่เผยแพร่ให้สามารถใช้ได้ฟรี ! โดยมีลิขสิทธิ์เป็นแบบ GPL (General Public License) คือผู้ใช้สามารถ Downloads โปรแกรมไปใช้งานได้และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ภายใต้เงื่อนไขในการนำไปใช้และเผยแพร่ แต่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ซ้ำได้

       ในอดีตถ้าลองถามเหล่าบรรดาบุคลากรทางการศึกษาว่า Moodle คืออะไร ? ท่านเหล่านั้นก็อาจจะยัง งงๆ ?.... แล้วก็ถามกลับมาว่า อะไรคือ Moodle ??....... แต่ปัจจุบันลองกลับไปถามใหม่ในคำถามเดิมว่า Moodle คืออะไร ?   หลายๆ คนอาจตอบได้ แต่หลายๆ คนก็อาจยังคงตอบไม่ได้เหมือนเดิม

       ปัจจุบัน Moodle เป็น LMS (Learning Management System) ที่ได้รับความนิยมสูงจากทั่วโลก จากที่ได้พัฒนาขึ้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้จากทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาและยุโรป มีการพัฒนาเพื่อสามารถรองรับภาษาได้ถึง 60 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย มีผู้ที่ลงทะเบียนนำ Moodle ไปใช้กว่า 50,000 คน ทั่วโลก มีเว็บไซต์ที่ใช้ Moodle กว่า 5,000 เว็บ (เฉพาะที่แจ้งมาทาง Moodle) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
http://moodle.org/

การที่ Moodle ได้รับความนิยมสูงเช่นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะเป็นโปรแกรมฟรีที่ใครๆ ก็ Downloads มาใช้ได้เท่านั้น แต่เป็นเพราะด้านความสามารถของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพรองรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ มีการใช้งานได้ง่าย สะดวกและสามารถใช้ งานได้หลากหลายก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Moodle สามารถแบ่งระบบการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.  ระบบจัดการผู้ใช้ คือ การจัดการด้านข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละคนในการใช้งาน การจัดกลุ่มการเรียนของผู้เรียน บันทึกข้อมูลของผู้เรียน วัน เวลา จำนวนครั้งในการใช้งาน กิจกรรมที่ผู้เรียนทำในแต่ละครั้ง เป็นต้น
2. ระบบจัดการการเรียน คือ การจัดการด้านข้อมูล เนื้อหาการเรียน และกิจกรรมในการเรียน เช่น การสร้างรายวิชา สร้างบทเรียนบน Moodle การ Upload file กำหนดระยะเวลาในการเรียน กำหนดวิธีการเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน การสั่งงานและการส่งงาน การวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบ ซึ่งสามารถสร้างได้ถึง 9 ประเภท คือ ปรนัย ถูกผิด อัตนัย เติมคำตอบด้วยตัวเลข คำนวณ จับคู่ คำอธิบาย สุ่มสร้างคำถามจับคู่จากอัตนัย เติมคำในช่องว่าง และช่วยในการเรียน เช่น อภิธานศัพท์, การ Search หาข้อมูล, แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น
3. ระบบจัดการการสื่อสาร คือ เครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบของ Moodle มีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเอง เช่น การChat, Web-boards สามารถใช้ได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1. เพื่อประกาศข่าวสาร 2. ใช้เพื่อการอภิปรายในประเด็นต่างๆ 3. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถามตอบ, E-mail ผู้ใช้สามารถส่ง E-mail ถึงกันได้ผ่านระบบของ Moodle
ในความเห็นของผู้เขียนมองว่า Moodle เป็นโปรแกรม LMS ที่ใช้งานง่าย และมีความหลากหลายในการใช้งาน ถ้าผู้อ่านต้องการสร้างเว็บสำหรับการเรียนการสอนของตนเอง Moodle เป็นทางเลือกที่ดีโปรแกรมหนึ่ง สามารถ Downloads ได้ที่http://moodle.org แนะนำว่าผู้ที่สนใจจะใช้ LMS ที่เป็นแบบ Open Sourse ควรศึกษา LMS ตัวอื่นๆ บ้าง เช่น Atutor, Claroline, Learnloop, decrboLMS เป็นต้น เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละโปรแกรม จะได้เลือก LMS ที่เหมาะสมและถูกใจผู้ใช้งานที่สุด

       สำหรับการที่จะเลือกระบบ LMS มาใช้งานในองค์กรจำเป็นต้องพิจารณาในหลายๆ ส่วน เช่น ความต้องการขององค์กร วัตถุประสงค์  คุณสมบัติของ LMS นั้น และส่วนอื่นๆ ประกอบในการเลือกใช้งาน เพราะแต่ละองค์กรมีความต้องการในการใช้งานระบบ LMS ที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากหลายๆ องค์กรซื้อระบบ LMS เพื่อตอบสนองกับความต้องการการใช้งานขององค์กรนั้นๆ หรือมีการพัฒนาระบบ LMS ขึ้นมาใช้งานในองค์กรของตนเองโดยเฉพาะ อาจเป็นเพราะระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะยังไม่สนองความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง จึงมีการพัฒนาขึ้นมาใช้เอง


Moodle 1.5.3+

Latest Release notes

Moodle 1.5.3 (11th November, 2005)

(Because this release contains important security fixes, we highly advise that sites using any previous version of Moodle upgrade to this version as soon as possible.)

A few new things

 • We now have SCORM 1.3 (SCORM 2004) support!
 • Much improved Assignment grading interface, including "quick grading" options
 • A new Single-Sign-On API is available

Various fixes

General

 • Contains warnings when Moodle is used on an PHP configuration known to be insecure
 • Contains fixes for some recently reported security problems (see security.moodle.org))
 • Backups now runs a lot faster medium/large installs. Many issues fixed in this area
 • Listing of directory sizes can be made much faster on Linux/Unix servers, thanks to a performance fix you can enable from Admin->Variables: "path_to_du"
 • We now log more meaningful IP addresses when the server or the clients are working behind a proxy
 • Fixed some issues with PHP accelerators
 • Upgrade scripts have been refined and work much better for PostgreSQL installations
 • General PostgreSQL port code cleanup
 • Upgrading to 1.5.3 will fix any legacy Journal to Online Assignment upgrade issues
 • RSS libraries now support RSS 2.0 categories, see bug 3654
 • Better accesibilty in file uploads, see bug 3662
 • Better support for site-wide HTTPS, see bug 3848
 • We now send away bots (like Googlebot) from that try mangled URLs, see bug 3958
 • Better DST support for non-logged-in users
 • Better DST support for repeat events in Calendar
 • Small fixes to the lesson, choice and grade modules
 • Minor CSS improvements to formal_white and orangewhite themes
 • Better pagination in course listing and loglive pages
 • Fixed an IE-only bug related to HTMLArea content where user-edited tables could float and hide part of the UI.

Authentication

 • Fixes to change password/forgotten password with external auth
 • Data fetched from external DB or LDAP is now truncated correctly
 • Fixed bug 4305 -- better login block behaviour when using secureforms
 • Better support for utf-8 user data from external auth
 • LDAP: General fixes covering sync_users script and logging of errors
 • LDAP: Fixed bug 3141 - Can't update external data with LDAP authentication
 • LDAP: Fixed bug 3992 - LDAP password including a quote does not work - credits go to Kita
 • LDAP: Better support for ActiveDirectory.
 • LDAP: Fixed bug #3594
 • LDAP: Better handling of multi-source field mapping
 • LDAP: Fix for using DN as idnumber - thanks fo Jeff Graham - http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=28840

Enrolment & Metacourses

 • Metacourses: Prevent normal users to gain access to meta courses via manual enrolment
 • Metacourses: better support for MySQL v3.23.x
 • DB: Enrolment lookups now work reliably with Moodle on MySQL and Postgres
 • DB: Non-MySQL databases work again as external enrolment databases
 • LDAP: Fixed a wrong call to add_teacher in LDAP plugin.
 • LDAP: Servers being down or unavailable no longer prevent logins
 • LDAP: Course auto-creation works again
 • LDAP: Fixed several bugs reported by Jeff Graham and Barron Koralesky -- including bugs 3912 and 3974
 • LDAP: We can now bind non-anonymously to LDAP
 • Authorize.net: several fixes

Resources

 • Bugfix: Avoid linking to empty or unlinkable activity names

Forums

 • Big and small optimizations to tracking of read/unread messages, specially for PostgreSQL
 • Fixed some PostgreSQL bugs
 • Some more actions are now supported by backup/restore when processing log records, see bug 3582
 • Now message forum RSS feeds are including category data -- useful under some RSS agregators able to group messages, see bug 3654
 • Fixed paging on forum search

Blocks

 • Several performance improvements
 • Fixes to the upgrade process, including PostgreSQL syntax and lower memory usage
 • Brought in several bugfixes from 1.6dev
 • Fixed bug 3478: Cannot add RSS feed as course creator
 • Fixed bug 3793: Prevent warning message when configuring a glossary_random block in a course which has no glossaries

Quiz

 • Some CSS style fixes
 • Better compatibility with themes that contain forms in the headers
 • Highlighting of correct answers can now be turned off
 • Fixed bug 3986: Too many random questions. (mindforge)
 • Fixed missing action icons
 • Fixed bug 3899 and removed some 'missing course object' messages
 • Fixed bug 3950: Ee-attempt button inconsistency for multi-attempt quizzes
 • Fixed bug 3953: Quiz/report.php pagesize can be set to 0, credits to Jean-Michel
 • Fixed potential data data corruption bug 3915
 • Fixed bug 3884: Quiz correct highlights missing for 2 of 3 options.
 • Fix for the Student review highlight doesn't seem to work bug
 • Fixed bug 3804: Differences in question types between 1.5 and 1.6
 • Fixed bug 3822: don't count previews as attempts
 • Fixed bug 3807: Question numbering issue
 • Fixes for the item analysis plug-in, assembled by Jean-Michel
 • Now we reset the timeout counter to avoid timeouts
 • Several improvements contributed by Jean-Michel Vedrine. You can now change the number of attempts per page displayed on screen, and download results to Excel/text file, including detailed grades
 • Fixed export bug with non-English languages

SCORM

 • We now support SCORM 1.3 (SCORM 2004)!
 • Fixed a bug with next and prev SCO search
 • Fixed bugs related to masteryscore
 • Fixed a problem in AICC course tracking

Wiki

 • Now paging of older versions is showed and working properly, see bug 3750

Filters

 • Mediaplugin filter now finds multi-line links in HTML code
 • Censor filter: Added original word as title to the blacked-out version. The filter can obscure actual important words by mistake (eg Dickens) and there needs to be some way to recover the meaning

Moodle 1.5.2 (16th July, 2005)

Various fixes

 • Journal -> Assignment upgrade now works properly :-/
 • Assignment submodules now upgrade as expected
 • Various other bugs with new Assignments fixed
 • Journal module is now disabled by default on new installations
 • Login page is now 100% HTTPS if required
 • Various small standard theme tweaks
 • Fix for recent matching questions display bug in Quiz
 • Language editor no longer creates empty files when not necessary (caused country list bug)
 • Fixed some manifest parsing problems in SCORM module
 • Multilang filter now deals with pack names that contain numbers
 • Files are now force-downloaded (fixes IE problems and some security issues)
 • Relinking debugging output is escaped
 • Large MP3 player now displays ID3 tags properly again
 • Some chat daemon improvements

Some new things

 • Orangewhite theme optimised for use on PDA
 • Forum user posts page can be called without userid
 • Altavista BabelFish now allowed in as guest when Google is

Moodle 1.5.1 (8th July, 2005)

Various fixes

 • Several potential security problems solved
 • Allowobjectembed setting now works correctly
 • Speed problem on IE, caused by tab hover fixed.
 • Cut and paste in editor on Firefox has a more helpful warning message
 • Fixed a session problem when logged on as admin during upgrade from very old Moodle version
 • Fixed editing problem in Main menu of site
 • Minor CSS display problems in a few areas were fixed
 • Fixed the adding of a single discussion forum
 • Fixed Lesson problems with calculating grades, and dates
 • Fixed Lesson problems with entering a cluster after a page
 • Censor filter was fixed to make it work better with old themes

Some new things

 • New theme: Wood
 • Metal theme updated for 1.5
 • Many language updates for most languages, including a new language: Khmer
 • Block classes can now run custom code when an instance is created/deleted (this is useful for blocks that need to set up non-trivial data structures)
 • Wizard for Calculated Questions in Quiz was rewritten
 • Backup/Restore module selection is now improved and much easier
 • Backup/Restore module has much improved relinking support, it's now faster and easier to implement in new modules

Moodle 1.5 (5th June, 2005)

Headline features

 • Web pages are compliant with XHTML Transitional 1.0
 • Improved Accessibility, aiming for compliance with WAI (W3C), SENDA (UK) and Section 508 (US) criteria.
 • Very strong new Themes system, allowing cascading themes, user themes, course themes, with very fine control of every page in Moodle via CSS.
 • Integrated Messaging feature for direct communication between all users in the site, featuring realtime popup windows, notification, email copies, blocking, history, WYSIWYG editor, etc
 • Forum read/unread tracking with highlights allows you to see new postings at a glance and to control how these are displayed (per forum, per user or per site).
 • New Blocks system, allowing multiple copies of blocks and better block configuration
 • Full support for Daylight Savings Time in every locality around the globe, so everyone always see the correct local time for all events.
 • New extended gradebook allowing custom weighting of different activities, setting extra grades (or taking out others) and improved display and sorting options
 • Users can be required to agree to a Site Policy

Other Major System-wide Improvements

Admin

 • New "maintenance mode" allows the admin to temporarily disable a site (during upgrades, for example).
 • Moodle can automatically download a new list of timezones from moodle.org or elsewhere and install it to the database (Olson files are supported too)
 • New version of Moodle MySQL Admin module (available separately)
 • New calendar options page provides user interface to configure the behavior of the calendar

Authentication

 • New Shibboleth Support
 • New CAS Support
 • New PAM Support
 • Improved LDAP integration, so that LDAP can now control course creation, group assignments. Increased performance and scalability performing user synchronisation.
 • Certain user fields can be locked by the admin when using external authentication
 • Improved session handling now detects "crossover" sessions that we have found in some buggy PHP installations and prevents them
 • Sessions can now be stored in the database (good for clustered installations!)
 • Users can be forced to change their password

Files

 • Standardised file browsing in all areas
 • Improved uploading, with support for automated Virus scanning of new documents using ClamAV.
 • Slasharguments now work also on IIS (upgrade to PHP 4.3.11 needed for ISAPI)

Filters

 • Standardised filter library makes it trivial to write new filters that require searching and highlighting of text.
 • Huge efficiency improvements for complex filters like the Glossary filter
 • New Tidy filter uses the W3C Tidy program to (optionally) clean all user-entered texts throughout the site and convert it to valid XHTML code
 • Improved censorship filter, now "blacks out" words using styles and uses a word list from the language packs.
 • Improved Flash MP3 player, now shows progress bar while downloading and playing
 • Improved Multi-language filter is faster, more forgiving of syntax errors, and uses new editor-friendly syntax:
 • Auto-linking filters (glossary, activities) can work to link all the occurrences (old behaviour), once for each text block or only once for the whole page ($CFG->filtermatchonepertext, $CFG->filtermatchoneperpage).
 • More text can now be filtered in Moodle, including activity names, headings and other such small texts. This makes it possible to design completely multi-lingual sites in Moodle that fully appears in the user's chosen language.

Themes

 • Modules can provide standard styles
 • Themes can override required styles of other themes
 • Users and courses can choose their own themes if the admin allows it
 • Implementation of tabs interface on many pages
 • Modules, Blocks and Languages can define their own standard styles

HTML Editor

 • The toolbuttons offered in the editor toolbar are now configurable by the admin
 • Search and Replace text within the editor text area (with optional use of regular expressions)

Course management

 • Transparent Blackboard 5.5 course importing (partial 6.0 support)
 • The new meta-courses allow to get users automatically enroled in a general course (the metacourse) when enroled in any of the metacourse-linked courses
 • New tool to copy content from a course to other.

New blocks

 • HTML block: allowing to place arbitrary content (text, images links) in any course mainpage
 • Remote RSS feed: allows to display external news channels inside a Moodle course
 • Glossary Selection: to choose and display content from a Moodle glossary in course mainpage

Calendar

 • Major speed improvements for sites with a large number of courses using groups
 • Repeating events can now be modified or deleted all at the same time or separately as before
 • New "remember filter settings" preference that allows calendar filters to remember their status between logins

Activity Module Improvements

Assignment

 • Completely refactored into a new class-based design, allowing new plugin-assignment types
 • New Online Text assignment type that doesn't require files and allows inline comments when grading - this new type effectively replaces the old Journal module
 • Vastly improved grading interface for handling large classes
 • New configuration options to disable late submission and to e-mail alerts to teachers when students submit new work

Chat

 • Streamlined interface looks smoother, works faster, even without using the optional server daemon
 • Blocks can now be added to chat pages (e.g. for additional information)

Choice

 • Rewritten to allow any number of choices
 • The number of users per choice can be limited, which allows it to be used as tool for "signing up" to an array of options.
 • You can now download the results of the choice to XLS or a TXT file

Forum

 • Powerful new Google-like forum searching tools
 • Forum read/unread tracking - unread messages are highlighted on the course page, forum page, discussion listing and the discussion view
 • The tracking system may be disabled by teachers/users
 • User profiles show all posts by a user, as well as all discussions
 • When admins edit user messages, a notice is attached
 • Discussion listing shows the last user who posted to each discussion and when it was, with a direct link to that post
 • In group-enabled forums the discussion listing shows the group the thread applies to, with a link to the group description page.

Glossary

 • New setting to enable/disable the print view of each glossary.
 • New search system looks for words everywhere (instead of doing exact phrase match).
 • More information is sent to logs to be able to track activity better.

Journal

 • The Journal module has not changed since 1.4, and is now deprecated. The upgrade procedure will convert all your Journal activities into Online Assignments, and hide all the old Journal activities. If you don't want this to happen, then define this in your config.php: $CFG->noconvertjournals = true;

Lesson

 • Now supports timed Lessons
 • Can create practice Lessons (grades are not stored)
 • Option for students to view points earned while taking the Lesson
 • Allow students to review their answers before submitting the Lesson
 • New Slide Show Mode (only branch tables are displayed as slides)
 • New Left Menu (for enabled branch tables only)
 • Lessons can now be Password Protected
 • A Tree View can be used for the Lesson creation screen
 • Students can post their high scores
 • New option to save a Lesson's settings as defaults for new lessons in the same course
 • Can delete a student's attempts
 • New page Jumps:
  • Previous Page
  • Unseen question within a branch
  • Random question within a branch
  • Unseen question within a cluster
 • Added functionality to view Lesson statistics
 • New question type: Essay. Teachers can view each essay and write comments, assign a grade, and then email it all to the student
 • New question creation interface

Quiz

 • Can handle adaptive questions, i.e., questions that allow the student to interact with them repeatedly within the same quiz attempt and that can change in response to student answers.
 • Student can be allowed to try a question again immediately within the same quiz attempt until they get the answer right.
 • There is a penalty mechanism that deducts a specified fraction of the mark for each wrong attempt at a question.
 • Allows questions rendered and scored externally (e.g., by mathematical assessment engines) to be integrated seamlessly into Moodle quizzes via the RQP web services protocol.
 • Is prepared for the handling of IMS QTI questions once web services for these become available.
 • New tabbed teacher interface for previewing, editing, and reviewing quizzes.
 • New "improved security" mode shows quiz in a separate full-screen window, with many browser features disabled
 • Quizzes can be presented to students in several pages. The number of questions per page is selectable by the teacher.
 • Blocks can now be added to quiz pages (to show results table, or additional information etc)
 • Better and cleaner interface for question selection and management in the database. Selected questions can be added to quiz, moved to other categories or deleted en mass.
 • Random questions are now added to the quiz question list with a dedicated button, leaving a cleaner interface at questions database without phantom placeholders
 • Final grade can be a fractional number, with teacher-defined decimal figures
 • Improved results page with user-selectable display of columns, cleaner sorting and new mark display options
 • Questions can be edited with one click from the improved quiz preview and question preview screens.
 • Questions can be copied with one click, to allow question variations to be created with ease.
 • Revamped question categories structures and editing interface.
 • Categories now can contain nested subcategories and can be re-ordered.
 • It is possible to select whether questions from categories, and or their subcategories are displayed on the question edit page.
 • It is now possible to select whether to add random questions from a parent category alone, or from a parent category and its sub-categories.
 • Quiz creators are prevented from changing the question set of quizes that have had student responses.
 • Recognition, and rejection, of overlapping/redundant questions has been improved.
 • The display of questions in longer quiz categories on the quiz editing page is now paginated.
 • New export types - IMS QTI (2.0) and xhtml. Improvements & fixes to others.
 • New import type - Hot Potato. Improvements & fixes to others.

Scorm

 • The module is now fully conformant with the SCORM 1.2 standard.
 • User result data storage and reporting was improved.
 • AICC packages can now be imported.

Survey

 • Graph formatting has been improved (labels are more readable)

Wiki

 • Changes to wiki pages are now monitored and displayed in Recent Activity block
 • Several under the hood improvements to backup/restore and other routines that enhance the reliability of wikis

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (2)

pb
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 
Moodle เป็นระบบในการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ (E-Learning) ที่ได้รับความนิยมอับดับต้นๆ ปัจจุบันสามารถรองรับได้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย สถาบันการศึกษาในไทยหลายแห่งได้นำทูลตัวนี้ไปใช้ ภายในตัว Moodle เองมีระบบจัดการบทเรียนที่น่าใช้มาก ผู้ดูแลสามารถควบคุม/สร้างคอร์ส/และจัดการสิ่งอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทางเว็บท่า Moodle ได้มีการพัฒนาโมดูลในการเสริมความสามารถมามากมาย

Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities. You can download and use it on any computer you have handy (including webhosts), yet it can scale from a single-teacher site to a 40,000-student University. This site itself is created using Moodle, so check out the Moodle Features demos, the Demonstration Courses or read the latest Moodle Buzz.
มาม่า
IP: xxx.130.128.146
เขียนเมื่อ 

รักทุกคน