เศณวี64

ออกกองรายการ คอซองเกมส์

บันทึกประจำวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2549  วันนี้มาทำงานเช้ากว่าปกติ เพราะมีคิวไปออกกองถ่าย รายการ  คอซองเกม พี่ทีมงานได้ขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยในด้าน Prop และArt  รวมถึงการช่วยถ่ายกล้อง 2 ด้วย  สถานที่ที่ไปในวันนี้คือ BBC  ซึ่งอยู่แถวห้างพันธ์ทิพย์

ลักษณะงานในการทำงานด้านPropและArt มีดังนี้

1.  ช่วยทำอุปกรณ์ประกอบฉาก

2.  ติดตั้งฉาก

3.  ต่อสายไฟและระบบไฟฟ้า

4.  ติดตั้ง Display

วิธีการทำงานการถ่ายภาพวิดีโอ

1.  เตรียมกล้อง

2. จัดองค์ประกอบภาพ

3.  ทำการถ่ายทำ

4. ตรวจสอบ

ผลที่ได้รับ

1.  รู้วิธีการและขั้นตอนการจัดฉาก

2.  รู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมาก ๆ ครับ

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)