สคร ๖ (๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Story Telling by Pictures

บรรยากาศการสัมมนาการจัดการความรู้ สคร

 กิจกรรมแรกที่เริ่มดำเนินการตามแผนที่วาง คือ ความคาดหวังของผู้เข้าสัมมนา

 อันดับหนึ่ง คือ ความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ “KM” “COP”  (๒๓ ท่าน) รองลงมาคือ การประยุกต์ KM เพื่อพัฒนางาน  (๕ท่าน) แนวทางการปฏิบัติ/ดำเนินการ KM  ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน (๒ ท่าน)

ที่เหลือ คือ การถ่ายทอดจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง อย่างเป็นระบบ การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนbest pactice  สคร๖ โดดเด่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับ

ข้อสงสัยที่ทีมงานถาม มีหลากหลายที่น่าสนใจ คือ KM และ CoP คือ อะไร ทำอย่างไร ประโยชน์ ใครต้องทำบ้าง ไม่ทำได้หรือไม่

 ถ้าผู้บริหารไม่ให้อิสระ KM?Cop จะเกิดขึ้นหรือไม่

 ก่อนหน้าที่จะมี KM ภาครัฐมีการจัดการความรู้อย่างไร แตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร

ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา  อันดับสูงสุด ๑๖ ท่าน คือ ยังไม่รู้จัก KM และ CoP ว่าคือ อะไร ยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๓ ท่าน ส่วนอื่นๆ คือ ทำยังไม่เป็นรูปแบบ ขาดผู้นำ ผู้กระตุ้น ผู้อำนวยความสะดวก บุคลากรหลากหลายยากต่อการรวมกลุ่ม ผู้บริหาร และ บุคลากรไม่เห็นความสำคัญ ที่น่าสนใจ คือ ทำอย่างไร KM จะยั่งยืนและฝังรากลึก

 ต้องนับว่าทีมงาน " สคร ๖" เปิดใจกว้าง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

จันทร์ฉาย ศิริชาติวาปี
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิตเจริญ และคณะวิทยากร ที่เคารพทุกท่าน

ขอขอบคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้ กับพวกเราชาวสคร.6 รบกวนขอFile slideที่อ.สอนวันที่ 2 ก.พ.49 ด้วยค่ะ เกี่ยวกับCoP ที่เราจะสร้าง จะต้องมีActivity ออกมาด้วยมั้ยคะ หลังจากที่รู้ว่าจะได้CoP เกี่ยวกับเรื่องอะไร

ขอบคุณมากค่ะ

จันทร์ฉาย  ศิริชาติวาปี

 

จันทร์ฉาย ศิริชาติวาปี
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิตเจริญ และคณะวิทยากร ที่เคารพทุกท่าน

ขอขอบคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้ กับพวกเราชาวสคร.6 รบกวนขอFile slideที่อ.สอนวันที่ 2 ก.พ.49 ด้วยค่ะ เกี่ยวกับCoP ที่เราจะสร้าง จะต้องมีActivity ออกมาด้วยมั้ยคะ หลังจากที่รู้ว่าจะได้CoP เกี่ยวกับเรื่องอะไร

ขอบคุณมากค่ะ

จันทร์ฉาย  ศิริชาติวาปี

 

กังสดาล สุวรรณรงค์
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิตเจริญ และคณะวิทยากรที่เคารพ

   หลังจากได้แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมวิทยากรแล้ว(สคร.6ขก) คิดว่าจะพยายามเรียนรู้และจัดสรรเวลาในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม   ชอบบล็อกที่อาจารย์สร้างขึ้นเข้ามาดูบ่อยค่ะ

กังสดาล

                                               

JJ
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

เรียนเชิญ ชาว สคร๖ และ ๕ สมัครสมาชิก Blog ครับ สำหรับท่านที่สนใจ มาเข้า อบรมการเขียน Blog ที่ ศูนย์บริการวิชาการ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคมได้ครับ (Link)

เรียนถามความก้าวหน้า CoP เป็นอย่างไรครับ เชิญมาร่วมงาน KM ติดดาววันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคมได้ครับ (Link)