แนะนำนิตยสาร

แนะนำนิตยสาร

         นิตยสาร "สานแสงอรุณ : ดุลยภาพในความงดงามของชีวิต"  เป็นนิตยสารราย 2 เดือน   จัดทำโดยมูลนิธิสานแสงอรุณ

ติดต่อบอกรับได้ที่ 0-2237-0080 ต่อ 217,  218

อีเมล์ : [email protected]

         สำหรับฉบับ ม.ค. - ก.พ.2549 (ปีที่ 10 ฉบับที่ 1) แค่อ่านเรื่องแผนธุรกิจการเมืองเรื่อง "ไข้หวัดนก"   โดยวิลาศ  เตชะไพบูลย์  ก็เกินคุ้มแล้ว   สรุปสาระก็คือโลกถูกลวงให้กลัวเกินจริง   เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทที่รัฐมนตรีอเมริกันถือหุ้นอยู่

        หมอสมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  บอกผมตอนค่ำวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. ว่ายาก Tamiflu ที่เราถูกทำให้เชื่อว่าเป็นยาชนิดเดียวที่รักษาโรคไข้หวัดนกในได้คนได้ชะงัดมากนั้น   ไม่มีผลการทดลองที่เชื่อถือได้แม่นยำสนับสนุน   คือเราถูกวงการสื่อชักจูงให้เชื่อ

         คุณวิลาศ  เตชะไพบูลย์มีข้อมูลที่ซับซ้อนมาก   ชี้ให้เห็นกลโกงว่าด้วยการเมืองเรื่องการค้า

วิจารณ์  พานิช
 29 ม.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)