ความเห็น 16005

สคร ๖ (๔)

กังสดาล สุวรรณรงค์
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.จิตเจริญ และคณะวิทยากรที่เคารพ

   หลังจากได้แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมวิทยากรแล้ว(สคร.6ขก) คิดว่าจะพยายามเรียนรู้และจัดสรรเวลาในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม   ชอบบล็อกที่อาจารย์สร้างขึ้นเข้ามาดูบ่อยค่ะ

กังสดาล