นิลเนตร์ 55

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3/2/2549 วันนี้ตอนเช้าก็มาเปิดเพลงประจำโรงเรียนเพื่อส่งสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถว จากนั้นประมาณ 8.30 น. ก็เปิดซีดีประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษาที่อาจารย์นำมาแจ้งไว้ให้เปิดที่ห้องสัญญาณออกอากาศโดยเปิดเครื่องเล่นซีดีจากนั้นใส่แผ่นซีดีเข้าไปและเปิดทีวีที่ช่อง 5 ซึ่งช่องเป็นช่องสัญญาณที่อาจารย์ตั้งไว้เป็นช่องออกอากาศ จากนั้นก็สับคัตเอ้าท์ออกอากาศขึ้นเพื่อเป็นการออกอากาศก็เปิดจนถึงเวลา 11.20 น.จากนั้นก็ปิดเครื่องนำแผ่นออกและสับคัตเอาท์ไปที่ช่องออกอากาศตามเดิม  และในตอนบ่ายก็นำรูปกิจกรรมไปลงเครื่องทีห้องหมวดที่ทำค้างไว้เมื่อวานนี้จนเสร็จค่ะ

  วันนี้ก็มีคร่าว ๆเพียงเท่านี้ค่ะ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)