นิลเนตร์ 53

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
1/2/2549  วันนี้ลาหยุดค่ะเพราะไปงานศพยายที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)