นิลเนตร์ 52

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
31/1/2549  วันนี้ก็ทำงานต่อจากเมื่อวันจันทร์ ก็คือถ่ายรูปต้นไม้และสมุนไพรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายมาวันนี้ก็ถ่ายได้เกือบครบค่ะแต่ก็อาจจะขาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องนำรูปส่งแล้วค่ะเพระอาจารย์รีบใช้ เป็นอันว่าวันนี้ทำงานนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วค่ะ ก่อนนำรูปส่งก็นำรูปในการ์ดกล้องนำไปถ่ายข้อมูลลงแผ่นซีดีเพื่อนำไปใช้ก่อนที่จะนำไปส่งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)