ผู้ช่วยพยาบาลไทยไปนอก

...รพ.กล้วยน้ำไทยเปิดโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี...จบแล้วได้เงินเดือนอย่างต่ำเดือนละ 80,000 บาท ปัจจุบันจบมาแล้วกว่า 50 รุ่น...

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ลงข่าว “รพ.กล้วยน้ำไทย ผลิต “ผู้ช่วยพยาบาล” ป้อนตลาด ตปท.รับเงินเดือนเฉียดแสน” แล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยพยาบาลรุ่นใหม่ที่มีรายได้ดี

รพ.กล้วยน้ำไทยเปิดโรงเรียนฝึกผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อป้อนตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา การ์ตาร์ แคนาดา และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องการผู้ช่วยพยาบาลไปดูแลคนชรา และเด็ก จบแล้วได้เงินเดือนอย่างต่ำเดือนละ 80,000 บาท ปัจจุบันเปิดมาแล้วกว่า 50 รุ่น

สถาบันการศึกษาภาครัฐก็น่าจะลองพิจารณาหลักสูตรใหม่ๆ บ้าง เช่น เปิดสอนพยาบาลหลักสูตร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ(อังกฤษหรือจีน) หลักสูตรเรียนร่วมกับเพื่อนบ้าน ฝึกงาน 2 ประเทศ (transnational สองภาษากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อังกฤษ-มาเลย์ อังกฤษ-พม่า อังกฤษ-กัมพูชา อังกฤษ-จีน ฯลฯ

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเพื่อนบ้านมีข้อควรระวังมากอย่างหนึ่งได้แก่ ต้องระวังไม่ไปดูถูกเพื่อนบ้าน หรือทำให้เขาเสียหน้า โดยเฉพาะชาติที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมานาน

ผู้เขียนสังเกตว่า มีความภาคภูมิใจในชาติ (prestige) สูงมากในกลุ่มประเทศอาเซียนคือเขมร รองลงไปเป็นพม่า

ปกติคนไทยใจดี และมีความโอบอ้อมอารีสูง ถ้าคนไทยให้เกียรติเพื่อนบ้านดีๆ และรู้จักให้อะไรกับเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่า(พม่า ลาว กัมพูชา)แล้ว คนไทยจะได้รับความเคารพนับถือกลับคืนมา...พร้อมกับโอกาสทางการค้าอีกมากมายทีเดียว

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > รพ.กล้วยน้ำไทย ผลิต “ผู้ช่วยพยาบาล” ป้อนตลาด ตปท.รับเงินเดือนเฉียดแสน. ใน: ผู้จัดการรายสัปดาห์. ปี 18 ฉบับ 987 (31 ต.ค. - 6 พ.ย. 48). หน้า A5.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ //
    แก้ไขปรับปรุง > ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ > 25 มกราคม ๒๕๕๐.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.47.203.140
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดค่าใช่จ่ายคะ