อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  งานส่วนกองกลาง

ช่วงเช้า

     วันนี้มาถึงที่ทำงาน แต่เช้าเลยค่ะ และในวันนี้เราได้ทำหน้าที่แทนพี่เจี๊ยบเนื่องจากพี่เจี๊ยบไม่มาค่ะ หน้าที่ที่เราได้รับในวันนี้คือ การลงบันทึกของใบสั่งงานลงแฟ้มของแผนกการภาพค่ะ จะเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนรับใบสั่งงาน ในใบนี้จะมีช่องทั้งหมด7 ช่องค่ะ

  • ช่องที่แรก ลำดับ
  • ช่องที่สอง หมายเลขที่ไล่ลงมาตั้งแต่แรก
  • ช่องที่สาม วัน/เดือน/ปี
  • ช่องสี่ ชื่องาน/สถานที่
  • ช่องที่ห้า ผู้สั่งงาน
  • ช่องที่หก ชนิดฟิล์ม/จำนวนฟิลม์
  • ช่องที่เจ็ด ผู้ประสานงาน/เบอร์โทรศัพท์

  เราต้องมานั่งลงทีละชองตามใบสั่งที่แต่ละแผนกสั่งมาให้แผนกการภาพเป็นผู้ทำค่ะ

ช่วงบ่าย

     งานในช่วงบ่ายก็ทำเหมือนเมื่อเช้าค่ะ ลงทะเบียนการรับใบสั่งงาน วันนี้เขียนทั้งหมด 18 งานค่ะ งานที่แผนกการภาพค่อนข้างเยอะพอสมควร แถมบุคลากรก็ไม่พอค่ะ เนื่องจากออกไปถ่ายงานนอกสถานที่กันหมด เลยดูวุ่นวายไปอีกวันค่ะ ในการลงทะเบียนรับใบสั่งงานนั้นเราต้องเขียนลายมือที่สามารถให้พี่เปิ้ลอ่านออกได้ เพราะจไม่เกิดปัญหาตามมาทีละ ต้องตรวจละเอียด เพื่อกันความผิดพลาดค่ะ